[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท  

โดย : พรประภา   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556   


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท
วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล
บริการจัดนำเที่ยวลาวเป็นหมู่คณะ, กรุ๊ปเหมา, ประชุมสัมนา, แพ็คเกจทัวร์ แบบประหยัด ราคาถูก ให้คุณเที่ยวอย่างสนุกไม่ผิดหวัง
เยือนวัฒนธรรมอีสานเหนือ ชอปปิ้ง ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
กำหนดการเดินทาง : คณะทัวร์สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
ทัวร์หมู่คณะราคาพิเศษ 2วัน1คืนเริ่มต้นที่ 1950 บาท
====================================================
วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-ล่องเรือ (ท่างอน)
08.00 น.ต้อนรับคณะที่โรงแรม หรือจุดนัดพบออกเดินสู่ด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว จากนั้นเดินทางสู่ฝั่ง สปป.ลาวและรับการต้อนรับจากมักคุเทศก์สาวสวย ในชุดประจำชาติลาว ใช้เวลาทำเอกสารที่ด่านลาว ประมาณ10นาที เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชมสิ่งที่ดีที่สุดในเวียงจันทน์
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว สร้างโดย พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่า
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Moument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศสลักษณะตึกสี่เหลี่ยม จัตุรัสสูง 45 เมตร ส่วนหลังคาเป็นช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเผื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตาให้วีระบุรุษ วีรชนของชาติลาวทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
พิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการนำพาประชาชนต่อสู้กับสงครามจักวรรดิอเมริกา จากนั้นเดิน ท่างอน(แม่น้ำงึม) ระยะทาง25กม.
12.00น  .รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1)พร้อมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำงึม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเวียงจันทน์
  ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
16.00น. เข้าโรงแรม……….โรงแรมสวยสะอาด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหาร(มื้อที่2)พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองลาว สนุกสนานกับรำวงลาว หลังอาหาร เชิญท่านท่องราตรีเมืองเวียงจันทร์ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่3)ในโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย Check Out ออกจาโรงแรม
08.30น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว(Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครังหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งที่กองทัพศักดินาสยามตีเมืองเวียงจันทน์แตกแล้ว ถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์(ร.1) เมื่อปี ค.ศ.1778 ในปัจจุบันจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมทั้งพระบางจำลองด้วย
  เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar) ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
  ตลาดเช้า(Morning Market) เลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากทั้งไทย ลาว และเวียดนาม
12.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ภัตตาคาร
14.00น.จบรายการด้วยการเข้าชอปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีที่ด่านลาว เลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name)ราคาถูกต่างๆมากมาย อาทิ ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง
16.00น.เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ/ท่าน
-6500 บาท / 2-3 ท่าน        -5500 บาท /4-6ท่าน
-4500 บาท /7-9ท่าน          -3500 บาท /10-14ท่าน
-2900 บาท /15-19ท่าน        -2500 บาท /20-29ท่าน
-1950 บาท /40up


เอกสารที่ต้องใช้ในเดินทาง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.พระภิกษุ-สามเณร ใช้สำเนาหรือหนังสือใบสิทธิ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 30วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-6วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
-หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
-กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำการจองทัวร์
เวปไซด์ www.winnyenjoy.com
เฟสบุค www.facebook.com/winnygroup
พร วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล 083 9601199 085 8286228


เข้าชม : 1801กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
กศน.ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา