[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ผู้เขียน : spmnfe
เข้าชม : 956
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรใหม่การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับประถมศึกษา

                   เวลา

วัน เดือน ปี

08.30- 09.20

09.20- 10.10

10.10-11.00

11.00-        11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

17 กันยายน 2554

คณิตศาสตร์

ทักษะการประกอบอาชีพ

 

การทำนา

 

หลักการเกษตรอินทรีย์

พักเที่ยง

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศาสนาแลหน้าที่พลเมือง

การพัฒนาชุมชนและสังคม

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

 

 

 

                เวลา

วัน เดือน ปี

08.30-09.20

09.20-   10.10

10.10-11.00

11.00-     11.50

11.50-     12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

18 กันยายน2554

ทักษะการเรียนรู้

เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน

การเกษตรผสมผสาน

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

พักเที่ยง

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

               1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนคู่กัน แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบโดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

                2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ พ.ศ.2506 โดยเคร่งครัด

                3. นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสอบไปด้วย ดินสอ ยางลบ ปากกา อื่นๆ

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรใหม่การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                  เวลา

วัน เดือน ปี

08.30- 09.20

09.20- 10.10

10.10-11.00

11.00-        11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-  16.50

17 กันยายน 2554

คณิตศาสตร์

การทำนา

 

ทักษะการประกอบอาชีพ

หลักการเกษตรอินทรีย์

เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน

การเกษตรผสมผสาน

อินเทอร์เน็ต

สุขศึกษา  พลศึกษา

สังคมศึกษา

 

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

                เวลา

วัน เดือน ปี

08.30-09.20

09.20-   10.10

10.10-11.00

11.00-     11.50

11.50-     12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

18 กันยายน2554

วิทยาศาสตร์

 

 

สารพิษในชีวิตประจำวัน

 

 

ภาษาไทย

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

การเพาะเห็ด

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

แฟ้มสะสมงาน

เทคโนโลยีชีวภาพ

 

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

 

การพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ศิลปศึกษา

ทักษะการเรียนรู้

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

                1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนคู่กัน แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบโดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

                2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ พ.ศ.2506 โดยเคร่งครัด

                3. นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสอบไปด้วย ดินสอ ยางลบ ปากกา อื่นๆ

·       ช่วงเวลา  11.50 12.40 น.  สอบที่กองกลาง

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรใหม่การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                  เวลา

วัน เดือน ปี

08.30- 09.20

09.20- 10.10

10.10-11.00

11.00-        11.50

11.50-12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-  16.50

17 กันยายน 2554

ภาษาไทย

การทำนา

 

วิทยาศาสตร์

 

 

หลักการเกษตรอินทรีย์

อินเทอร์เน็ตกับการเรียนรู้

รักษ์ท้องถิ่น

การพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

 

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

                เวลา

วัน เดือน ปี

08.30-09.20

09.20-   10.10

10.10-11.00

11.00-     11.50

11.50-     12.40

12.40-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

18 กันยายน2554

คณิตศาสตร์

 

เกษตรผสมผสาน

 

ทักษะการขยายอาชีพ

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

 

สารพิษในชีวิตประจำวัน

 

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

สุขศึกษาพลศึกษา

สังคมศึกษา

 

ศิลปศึกษา

 

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ทักษะการเรียนรู้

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้

                1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนคู่กัน แสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบโดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

                2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าห้องสอบ พ.ศ.2506 โดยเคร่งครัด

                3. นำอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการสอบไปด้วย ดินสอ ยางลบ ปากกา อื่นๆ

 

·         ช่วงเวลา  11.50 12.40 น.  สอบที่กองกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอเมืองพะเยา รับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2558 สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.ตำบลทุกแห่ง หรือ กศน.อำเภอเมืองพะเยา โทร. 054-887062 8 / ต.ค. / 2558
      ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ผู้สนใจเรียนธรรมศึกษา 20 / ก.ค. / 2558
      กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 21 / ส.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 15:39:49

  ข้อความ :

     Sir CharlesCoach Outlet Onlinefound the place where he boughtCoach Outletthe animal.He took it by train to[url=http://www.coachoutletonlineoit.net/]Coach Factory Outlet[/url]Devonshire and walked many miles Coach Outlet Online over the moors with it so thatCoach Outlet Storeit would not be seen near Coach Outlet Store OnlineBaskerville Hall.He needed Coach Outletto get out of the Hall at Coach Factory Onlinenight.This would be easy to Coach Outletdo if his wife made Sir CharlesCoach Outletfall in love with her.But,althoughCoach Factory Outlethe beat her,she refused to help himCoach Outletwith his evil plan.Then StapletonCoach Outlet Storemet Laura Lyons.We know that heCoach Outlet Store Online made her write a letter to bringCoach OutletSir Charles to the moor gate Coach Outleton that sad night.The hound,which Coach Outletwas shining with phosphorus,chasedMichael Kors Outlet OnlineSir Charles down the Yew Alley.Michael Handbags OutletSir Charles' terror was so great Michael Kors Outlet Store Onlinethat his weak heart stopped,and Michael Kors Outlet Storeshe died,but the animal did not Michael Kors Factory Outlettouch the dead body.The houndChanel Outlet Onlinehad run on the grass,so it left noChanel Pursesfootprints,ex cept the one found by Chanel Outlet OnlineDr Mortimer.

โดย : Coach Outlet Online    ไอพี : 110.85.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 05:37:12

  ข้อความ :

     swiss patek philippe replica watches swiss patek philippe replica watches assets2. The mortgage s time period might not be lengthier than five years3. Curiosity should be billed at 1% much more compared to the financial institution foundation price may help you finance your new modest small business enterprise replica watches for women replica watches for women . jaquet droz replica watches jaquet droz replica watches United kingdom Small business Funding Options might help. for skilled new company funding guidance quality rolex replica quality rolex replica . By Joe DonnellyPumps certainly are a valuable creation utilized to transportation, replica breitling replica breitling compress, and elevate fluid. It can be basic to understand why any house will discover this important. replica dolce gabbana watches replica dolce gabbana watches It's several features; it could be utilized as storage for h2o in tanks for foreseeable future use. So as to possess a superb h2o provide within the constructing, proudly owning a pump is important. This tends to also can be found in useful in stopping floods when put in within the cellar of

โดย : replica patek philippe watches    ไอพี : 118.249.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 ศุกร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:37:31

  ข้อความ :

     situation back again has specific commemorative language ala "Paneristi Tenth Anniversary": Rado True Replica Rado True Replica watches replica watches replica I congratulate as well as other brand names these kinds of as, replica watches tag replica watches tag the distinctive version watches will likely be such as this. I feel the dividends of such restoration designs nearly endless through notes of enthusiasm and in some cases further feeling of loyalty between his most faithful followers. This is certainly a tenth 12 months Anniversary version for Paneristi and it truly is an complete stunner only 300 Models created at $6700. 00 USDA timely present to thank a particular nursePart of the nurses task is always to brighten the working day in the unwell who they treatment for which very little gem of the view goes to really make it less difficult for them to generally be satisfied and articles about the task. This Customized Nurse

โดย : rolex discount watches    ไอพี : 98.126.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sanykung@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  
กศน.ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา