[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท  

โดย : พรประภา   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556   


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท
วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล
บริการจัดนำเที่ยวลาวเป็นหมู่คณะ, กรุ๊ปเหมา, ประชุมสัมนา, แพ็คเกจทัวร์ แบบประหยัด ราคาถูก ให้คุณเที่ยวอย่างสนุกไม่ผิดหวัง
เยือนวัฒนธรรมอีสานเหนือ ชอปปิ้ง ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
กำหนดการเดินทาง : คณะทัวร์สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
ทัวร์หมู่คณะราคาพิเศษ 2วัน1คืนเริ่มต้นที่ 1950 บาท
====================================================
วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-ล่องเรือ (ท่างอน)
08.00 น.ต้อนรับคณะที่โรงแรม หรือจุดนัดพบออกเดินสู่ด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว จากนั้นเดินทางสู่ฝั่ง สปป.ลาวและรับการต้อนรับจากมักคุเทศก์สาวสวย ในชุดประจำชาติลาว ใช้เวลาทำเอกสารที่ด่านลาว ประมาณ10นาที เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชมสิ่งที่ดีที่สุดในเวียงจันทน์
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว สร้างโดย พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่า
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Moument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศสลักษณะตึกสี่เหลี่ยม จัตุรัสสูง 45 เมตร ส่วนหลังคาเป็นช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเผื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตาให้วีระบุรุษ วีรชนของชาติลาวทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
พิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการนำพาประชาชนต่อสู้กับสงครามจักวรรดิอเมริกา จากนั้นเดิน ท่างอน(แม่น้ำงึม) ระยะทาง25กม.
12.00น  .รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1)พร้อมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำงึม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเวียงจันทน์
  ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
16.00น. เข้าโรงแรม……….โรงแรมสวยสะอาด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหาร(มื้อที่2)พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองลาว สนุกสนานกับรำวงลาว หลังอาหาร เชิญท่านท่องราตรีเมืองเวียงจันทร์ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่3)ในโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย Check Out ออกจาโรงแรม
08.30น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว(Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครังหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งที่กองทัพศักดินาสยามตีเมืองเวียงจันทน์แตกแล้ว ถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์(ร.1) เมื่อปี ค.ศ.1778 ในปัจจุบันจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมทั้งพระบางจำลองด้วย
  เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar) ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
  ตลาดเช้า(Morning Market) เลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากทั้งไทย ลาว และเวียดนาม
12.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ภัตตาคาร
14.00น.จบรายการด้วยการเข้าชอปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีที่ด่านลาว เลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name)ราคาถูกต่างๆมากมาย อาทิ ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง
16.00น.เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ/ท่าน
-6500 บาท / 2-3 ท่าน        -5500 บาท /4-6ท่าน
-4500 บาท /7-9ท่าน          -3500 บาท /10-14ท่าน
-2900 บาท /15-19ท่าน        -2500 บาท /20-29ท่าน
-1950 บาท /40up


เอกสารที่ต้องใช้ในเดินทาง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.พระภิกษุ-สามเณร ใช้สำเนาหรือหนังสือใบสิทธิ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 30วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-6วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
-หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
-กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำการจองทัวร์
เวปไซด์ www.winnyenjoy.com
เฟสบุค www.facebook.com/winnygroup
พร วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล 083 9601199 085 8286228


เข้าชม : 2550
ความคิดเห็นที่ 1 พุธ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:34:32

jianbin0525
michael kors factory outlet
mcm outlet
rolex watches
ferragamo outlet
air max 2015
cheap nba jerseys
tory burch outlet online
coach outlet store
ray-ban sunglasses
nike air huarache
swarovski outlet
hollister shirts
oakley sunglasses
cheap jordans
coach outlet store
air max 90
christian louboutin shoes
burberry outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
burberry outlet online
cheap nfl jerseys
coach handbags outlet
polo ralph lauren
replica watches
nike blazer pas cher
swarovski jewelry
louis vuitton neverfull sale
michael kors outlet
louis vuitton bags
polo ralph lauren
toms shoes
ray-ban sunglasses
cheap jordan shoes
mont blanc pens
timberland shoes
true religion canada
mulberry bags
timberland shoes
christian louboutin outlet
tory burch outlet online
longchamp handbags
ralph lauren pas cher
cheap jordans
michael kors uk
ralph lauren outlet
jordan pas cher
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
true religion jeans outlet
ferragamo shoes
ferragamo shoes
rolex uk
michael kors wallet
ralph lauren outlet
rolex watches outlet
christian louboutin uk
tory burch outlet
true religion outlet
chrome hearts outlet online
longchamp outlet
michael kors wholesale
longchamp pliage
pandora jewelry
hollister shirts
tiffany outlet
ghd uk
prada shoes
ralph lauren outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
michael kors outlet
ray-ban sunglasses
michael kors handbags
coach outlet
swarovski outlet
nike air force 1
michael kors clearance
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
swarovski crystal
swarovski crystal
oakley sunglasses
links of london jewellery
mulberry outlet,mulberry handbags outlet
michael kors handbags clearance
louis vuitton outlet stores
fitflops uk
beats by dre
lululemon outlet
burberry outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses uk
toms outlet
cheap nhl jerseys
christian louboutin online
air max 90
fitflops shoes
true religion outlet uk
michael kors outlet online
mulberry handbags
louis vuitton outlet
juicy couture tracksuit
tiffany jewellery
nike air force 1
cheap oakley sunglasses
fitflops sale
football shirts
mulberry sale
true religion jeans
ralph lauren outlet
rolex watches for sale
soccer jerseys
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
louis vuitton handbags
chrome hearts outlet
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
louis vuitton sunglasses for women
fitflops uk
mont blanc outlet
adidas wings shoes
michael kors wallet sale
toms outlet store
fitflops sale
nfl jerseys wholesale
ferragamo outlet
cheap nba jerseys
gucci outlet
kate spade uk
coach outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
michael kors sale
lebron james shoes
tiffany and co
cazal sunglasses
christian louboutin outlet
cheap jordans
mbt shoes
tiffany and co
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet store
oakley sunglasses
true religion outlet
longchamp pas cher
michael kors outlet online
reebok trainers
adidas shoes
burberry sunglasses on sale
true religion outlet
fitflop sale
nike tn pas cher
polo ralph lauren
longchamp outlet
michael kors handbags
michael kors factory outlet
cazal outlet
louis vuitton handbags outlet
ferragamo shoes
michael kors uk
ferragamo outlet
gucci sunglasses uk
prada outlet
thomas sabo uk
jordan pas cher
tory burch outlet
prada outlet online
true religion jeans
ray-ban sunglasses
mulberry handbags
oakley sunglasses wholesale
ferragamo shoes
ralph lauren uk
nike air huarache
kobe bryants shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses wholesale
omega outlet
michael kors handbags
soccer jerseys wholesale
michael kors outlet online
chaussure louboutin
rolex watches
nfl jerseys
burberry outlet
true religion outlet
michael kors handbags
swarovski crystal
ralph lauren polo shirts
cartier sunglasses
air jordan shoes for sale
reebok shoes
calvin klein outlet
coach outlet
fitflops shoes
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
nike blazer pas cher
kobe shoes
basketball shoes
babyliss flat iron
celine outlet
thomas sabo outlet
chrome hearts
ray ban sunglasses
coach outlet store
nike tn pas cher
replica watches
asics
oakley sunglasses
mlb jerseys
air max 90
camisetas futbol baratas
jordan shoes
hermes outlet
coach outlet
toms outlet
ray-ban sunglasses
tiffany outlet
fitflops clearance
lebron shoes
lacoste shirts
tiffany jewelry
coach outlet online
louis vuitton sunglasses
hermes belt for sale
discount michael kors handbags
longchamp solde
mulberry handbags
cheap michael kors handbags
burberry outlet online
cheap jordan shoes
mulberry outlet
toms outlet
asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano
tiffany jewellery
longchamp handbags
mulberry outlet
true religion jeans
cheap snapbacks
mulberry outlet
dior sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet
coach outlet store
nike roshe
babyliss pro
chrome hearts outlet
true religion jeans
longchamp pliage
true religion jeans sale
michael kors outlet uk
iphone cases
michael kors outlet
michael kors handbags
hermes birkin
tiffany and co
michael kors factory outlet
nba jerseys
longchamp pliage
oakley sunglasses
montblanc pens
coach outlet store
cheap mlb jerseys
cheap oakley sunglasses
beats headphones
hollister clothing store
true religion jeans
louis vuitton neverfull
louboutin pas cher
mulberry handbags
swarovski jewelry
rolex watches
cheap mlb jerseys
air jordan shoes
christian louboutin uk
nike air force 1
ray ban sunglasses
michael kors handbags sale
toms shoes
rolex watches
louis vuitton bags cheap
coach outlet
swarovski outlet
coach outlet online
louis vuitton pas cher
ralph lauren outlet
celine outlet online
louis vuitton handbags
cheap soccer jerseys
michael kors outlet
ray ban sunglasses
hollister clothing store
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton outlet online
tiffany jewelry
timberland boots
nhl jerseys
michael kors handbags outlet
versace sunglasses on sale
hollister clothing
adidas outlet store
true religion uk outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
oakley sunglasses
michael kors factory outlet
michael kors handbags wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet store
cartier watches
beats headphones
michael kors outlet
cheap football shirts
oakley sunglasses
lululemon outlet
coach outlet
michael kors handbags
swarovski outlet
tiffany and co jewelry
michael kors handbags clearance
mulberry outlet store
ralph lauren polo
police sunglasses
reebok shoes
lululemon uk
mulberry outlet
pandora jewelry
nike air max 90
michael kors outlet
fitflops sale
oakley sunglasses wholesale
nba jerseys
ray-ban sunglasses
hermes bags
tory burch outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet store
longchamp outlet
hollister uk
hermes belt
true religion sale
oakley sunglasses
cartier sunglasses for men
fitflop clearance
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
air force 1 shoes
rolex watches
ralph lauren polo
longchamp pas cher
mcm backpack
herve leger outlet
coach outlet
reebok outlet store
true religion outlet
longchamp outlet
michael kors outlet
coach outlet
burberry sunglasses
ray ban sunglasses sale
kobe bryant shoes
cheap replica watches
swarovski crystal
ray ban sunglasses
gucci sunglasses
burberry outlet store
beats by dr dre
michael kors uk
michael kors outlet
swarovski crystal
ralph lauren outlet
adidas outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet
cheap nfl jersey
ray ban sunglasses
hollister clothing
michael kors outlet online
herve leger dresses
hermes outlet store
soccer jerseys
louis vuitton handbags outlet
nike air max 90
oakley sunglasses wholesale
tory burch shoes
tiffany jewelry
nike huarache
true religion jeans
longchamp handbags
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
hermes outlet
hollister uk
hermes birkin bag
coach outlet
ferragamo outlet
coach handbags
rolex outlet
louis vuitton bags
ray ban sunglasses
chaussure louboutin
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
tiffany and co
louis vuitton bags
police sunglasses for men
michael kors factory store
rolex watches
tiffany jewellery
michael kors canada
tory burch outlet
michael kors online outlet
tory burch outlet online
calvin klein underwear
kate spade outlet
pandora outlet
ralph lauren polo
nike air max
tiffany outlet
ferragamo shoes
nfl jersey wholesale
omega watches
phone cases
prada sunglasses
bottega veneta outlet online
beats headphones
nike air max 90
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp solde
adidas trainers
versace sunglasses
oakley sunglasses
burberry outlet sale
ralph lauren uk
coach outlet
lululemon pants
mulberry handbags sale
jordan shoes
longchamp pliage
michael kors uk
nike roshe run
christian louboutin outlet
michael kors online
ray-ban sunglasses
adidas wings
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
prada sunglasses for women
fitflops clearance
tory burch outlet online
cartier outlet
mulberry uk
lacoste polo shirts
links of london
true religion jeans
mulberry bags
michael kors outlet
juicy couture outlet
fitflops sale clearance
ray-ban sunglasses
true religion jeans
oakley sunglasses
swarovski crystal
michael kors uk outlet
ray ban sunglasses
jordan shoes 2015
kate spade uk outlet
longchamp handbags
futbol baratas
ferragamo shoes
longchamp outlet
michael kors uk outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
lebron shoes
air max 90
michael kors handbags
coach factory outlet
mbt shoes outlet
nike air max
michael kors outlet
nike huarache
coach outlet online
polo shirts
coach outlet online
michael kors outlet
mlb jerseys
true religion jeans
ralph lauren outlet
pandora outlet
louboutin pas cher
kate spade uk
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
gucci outlet online
prada outlet
tiffany outlet
ralph lauren shirts
louis vuitton handbags
rolex watches for sale
oakley sunglasses
oakley canada
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
tiffany and co
ralph lauren uk
ferragamo shoes sale
fitflops clearance
michael kors factory online
true religion jeans
michael kors outlet clearance
tiffany outlet
cartier watches for sale
ray ban sunglasses
fitflops outlet
michael kors bags
michael kors outlet online
fitflops sale
cartier outlet store
true religion outlet
mont blanc pens
michael kors handbags
kobe shoes
oakley sunglasses sale
tiffany and co
lululemon outlet
toms shoes
prada handbags
ghd hair straighteners
ralph lauren outlet
timberland boots
fitflops sale clearance
lebron james shoes
michael kors outlet sale
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
michael kors outlet
true religion outlet
toms outlet
true religion jeans
prada sneakers
coach outlet canada
burberry outlet store
lululemon outlet online
ralph lauren uk
fitflops outlet sale
beats by dre
ralph lauren polo
longchamp outlet online
ferragamo outlet
discount oakley sunglasses
ralph lauren pas cher
beats by dre
beats by dr dre
ralph lauren
true religion uk
true religion jeans
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
cheap oakley sunglasses
dior outlet


โดย : jainbin0525    ไอพี : 98.126.xxx.xxx  


ความคิดเห็นที่ 2 ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:18:43

coach outlet store online
louis vuitton handbags
hollister clothing
louis vuitton outlet stores
michael kors purses
michael kors outlet
tory burch outlet
louis vuitton
ray ban wayfarer
kate spade
adidas trainers
michael kors outlet clearance
giuseppe zanotti
gucci
pandora jewelry
hollister kids
kate spade
coach factory outlet
true religion outlet
kobe 9
coach factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
juicy couture
christian louboutin sale
michael kors handbags
gucci outlet
cheap jordans
coach factory outlet
louis vuitton handbags
air jordans
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
oakley vault
louis vuitton outlet
jordan 8
nike uk
christian louboutin outlet
michael kors outlet
louboutin pas cher
louis vuitton handbags
jordan retro
michael kors handbags
louis vuitton
hollister clothing
hollister uk
jordan 13
ralph lauren polo outlet
gucci handbags
kobe shoes 11
cheap jordans
nike roshe flyknit
michael kors outlet
beats headphones
coach outlet
tory burch sale
coach outlet
nike basketball shoes
louis vuitton handbags
coach outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
kobe bryant shoes
instyler curling iron
hollister clothing store
hollister outlet
louis vuitton outlet
celine
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
coach outlet
michael kors outlet
rolex submariner
hollister clothing
adidas originals
abercrombie & fitch
true religion jeans
coach outlet online
insanity workout
fitflops
adidas stan smith
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet stores
toms shoes
nike trainers
michael kors handbags
polo ralph shirts
oakley sunglasses
nike roshe flyknit
nike nfl jerseys
replica watches
ray ban sunglasses
kevin durant shoes 8
gucci outlet
marc jacobs
air max 90
lebron james shoes 2015
louis vuitton outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ralph lauren
jordans
beats wireless headphones
coach outlet
celine handbags
lebron james shoes 13
louis vuitton outlet
michael kors outlet
adidas outlet
ralph lauren sale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
michael kors outlet
michael kors purses
michael kors outlet online
michael kors handbags
ralph lauren outlet
retro jordans
kobe 11
coach canada
adidas shoes
air max 90
nike outlet store
michael kors uk
christian louboutin flats
true religion
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
kevin durant shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
lebron james shoes
coach outlet store online clearances
jordan 11s
jordan 4
ralph lauren polo
louis vuitton handbags
asics shoes
coach outlet
polo ralph lauren
nike air max 90
michael kors outlet
caoch outlet
ray-ban sunglasses
coach outlet store online
cheap jordan shoes
louis vuitton
louis vuitton outlet
louis vuitton
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
nfl jerseys wholesale
longchamp bags
mont blanc
oakley sunglasses
louis vuitton bags
true religion outlet
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
michael kors canada
michael kors handbags
toms shoes outlet online
nike free run
cheap oakleys
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
oakley vault
tods shoes
adidas shoes
coach factory outlet
louis vuitton outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
air jordan 13
michael kors outlet clearance
jordan 3
kate spade handbags
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton
tiffany jewelry
coach factory outlet
nike air huarache
celine handbags
nike roshe run
oakley sunglasses
hollister clothing
louis vuitton outlet
jordans for sale
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
adidas originals shoes
nike air force
louis vuitton outlet
michael kors uk
coach factory outlet
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap jordans
michael kors outlet clearance
nike air max
toms
timberland boots
hollister clothing
michael kors outlet
nike air max
abercrombie
toms shoes
adidas shoes
louis vuitton outlet
mont blanc pens
kate spade handbags
tory burch flats
nike outlet store
nike air max
jordan shoes
nike free run
coach outlet online
longchamp handbags
michael kors outlet
michael kors bags
coach factory outlet
michael kors handbags
adidas yeezy
burberry outlet
louis vuitton outlet
jordan 4 toro
michael kors outlet clearance
toms shoes
louis vuitton bags
nike air jordan
michael kors outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
louis vuitton handbags
ed hardy clothing
fitflops
ray ban
coach outlet
louis vuitton handbags
michael kors handbags
jordan 3 infrared
cheap jordans
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
rolex watches
christian louboutin shoes
toms outlet
nike sb shoes
nike running shoes
cheap jordan shoes
michael kors outlet
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet
jordan concords
cartier watches
timberland outlet
nike air force 1
mont blanc pens
giuseppe zanotti sneakers
kate spade
coach factory outlet
rolex watches
cheap nfl jerseys
designer handbags
replica watches
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
true religion outlet
louis vuitton outlet
gucci outlet
adidas superstar
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
adidas originals
coach outlet online
jordans
coach factory outlet
fitflop sandals
michael kors outlet
cheap toms shoes
ralph lauren polo
christian louboutin shoes
adidas uk
ghd hair straighteners
jordan shoes
true religion shorts
adidas outlet store
christian louboutin outlet
michael kors handbags
tiffany outlet
toms shoes
longchamp outlet
true religion jeans
oakley outlet
timberland outlet
michael kors outlet online
nike uk
gucci handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
nike uk
ray bans
oakley sunglasses
coach outlet store online
nike roshe runs
michael kors outlet online
cheap oakleys
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
supra shoes
replica watches
air jordan pas cher
coach outlet
jordan retro 3
vans shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jerseys
pandora jewelry
polo ralph lauren
coach outlet online
coach outlet
coach outlet
christian louboutin sale
coach outlet
christian louboutin shoes
nike sb
kobe bryant shoes
true religion jeans
vans shoes outlet
coach outlet store online clearances
nike factory outlet
coach outlet
longchamp handbags
jordan 6
michael kors bags
michael kors outlet online
michael kors handbags
michael kors
basketball shoes
nike free run 2
michael kors outlet
nike blazers
jordan shoes
replica watches for sale
cheap jordans
tiffany and co
christian louboutin outlet
oakley vault
nike store
air jordan retro
lebron james shoes
christian louboutin
jordan 8s
toms shoes
tory burch outlet
coach factory outlet
fake watches
oakley sunglasses
supra sneakers
toms outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
nike huarache shoes
celine
timberland boots
asics running shoes
coach outlet
tods outlet
lebron james shoes 12
kate spade outlet
burberry outlet
louis vuitton
burberry outlet online
nike trainers
true religion
louis vuitton outlet
coach outlet
ray ban outlet
north face outlet
20166.4wengdongdong


โดย : wengdongdong    ไอพี : 110.34.xxx.xxx  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
กศน.ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา