[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์  
 

ทิศทางการพัฒนาของ  กศน.ตำบลแม่ใส

          กศน.ตำบลบ้านแม่ใสมุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับความรู้ของผู้เรียนและจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้รับบริการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก

 

   วิสัยทัศน์

ประชาชนในตำบลแม่ใสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ อย่างทั่วถึง  โดยมีเครือข่ายมาร่วมจัดเพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ใสเกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่าง

ยั่งยืนเพื่อรองรับการเปิดประตูเสรีอาเซียน

 

ปรัชญา 

          “คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

   

 

  
กศน.ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา