[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท  

โดย : พรประภา   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556   


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ทัวร์ลาว 2 วัน1คืน 1950 บาท
วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล
บริการจัดนำเที่ยวลาวเป็นหมู่คณะ, กรุ๊ปเหมา, ประชุมสัมนา, แพ็คเกจทัวร์ แบบประหยัด ราคาถูก ให้คุณเที่ยวอย่างสนุกไม่ผิดหวัง
เยือนวัฒนธรรมอีสานเหนือ ชอปปิ้ง ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
กำหนดการเดินทาง : คณะทัวร์สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
ทัวร์หมู่คณะราคาพิเศษ 2วัน1คืนเริ่มต้นที่ 1950 บาท
====================================================
วันแรก หนองคาย-เวียงจันทน์-ล่องเรือ (ท่างอน)
08.00 น.ต้อนรับคณะที่โรงแรม หรือจุดนัดพบออกเดินสู่ด่านมิตรภาพ ไทย-ลาว จากนั้นเดินทางสู่ฝั่ง สปป.ลาวและรับการต้อนรับจากมักคุเทศก์สาวสวย ในชุดประจำชาติลาว ใช้เวลาทำเอกสารที่ด่านลาว ประมาณ10นาที เดินทางมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านชมสิ่งที่ดีที่สุดในเวียงจันทน์
พระธาตุหลวง (That Luang Stupa) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในลาว สร้างโดย พระเจ้า ไชยเชษฐาธิราช โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เก่า
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Moument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง กับฝรั่งเศสลักษณะตึกสี่เหลี่ยม จัตุรัสสูง 45 เมตร ส่วนหลังคาเป็นช่อฟ้า 5 ยอด สร้างเผื่อเป็นที่ระลึกกตัญญูกตเวทิตาให้วีระบุรุษ วีรชนของชาติลาวทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
พิพิธภัณฑ์ไกรสอน พรหมวิหาร ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการนำพาประชาชนต่อสู้กับสงครามจักวรรดิอเมริกา จากนั้นเดิน ท่างอน(แม่น้ำงึม) ระยะทาง25กม.
12.00น  .รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1)พร้อมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวลุ่มแม่น้ำงึม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเวียงจันทน์
  ศูนย์หัตถกรรมเครื่องและสิ่งทอ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
16.00น. เข้าโรงแรม……….โรงแรมสวยสะอาด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00น. รับประทานอาหาร(มื้อที่2)พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองลาว สนุกสนานกับรำวงลาว หลังอาหาร เชิญท่านท่องราตรีเมืองเวียงจันทร์ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เวียงจันทน์-หนองคาย
07.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่3)ในโรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย Check Out ออกจาโรงแรม
08.30น.พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว(Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครังหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครั้งที่กองทัพศักดินาสยามตีเมืองเวียงจันทน์แตกแล้ว ถูกอันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์(ร.1) เมื่อปี ค.ศ.1778 ในปัจจุบันจัดแสดงวัตถุโบราณมากมาย รวมทั้งพระบางจำลองด้วย
  เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar) ที่วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและลาว
  ตลาดเช้า(Morning Market) เลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากทั้งไทย ลาว และเวียดนาม
12.00น.รับประทานอาหาร(มื้อที่4) ภัตตาคาร
14.00น.จบรายการด้วยการเข้าชอปปิ้งในร้านค้าปลอดภาษีที่ด่านลาว เลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ (Band Name)ราคาถูกต่างๆมากมาย อาทิ ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง
16.00น.เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ และด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ/ท่าน
-6500 บาท / 2-3 ท่าน        -5500 บาท /4-6ท่าน
-4500 บาท /7-9ท่าน          -3500 บาท /10-14ท่าน
-2900 บาท /15-19ท่าน        -2500 บาท /20-29ท่าน
-1950 บาท /40up


เอกสารที่ต้องใช้ในเดินทาง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.เด็กใช้สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3.พระภิกษุ-สามเณร ใช้สำเนาหรือหนังสือใบสิทธิ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 30วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
-  ยกเลิกการเดินทางก่อน 1-6วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ
หมายเหตุ
-หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
-กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำการจองทัวร์
เวปไซด์ www.winnyenjoy.com
เฟสบุค www.facebook.com/winnygroup
พร วินนี่ เอ็นจอย ทราเวล 083 9601199 085 8286228


เข้าชม : 813
ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 16:18:43

coach outlet store online
louis vuitton handbags
hollister clothing
louis vuitton outlet stores
michael kors purses
michael kors outlet
tory burch outlet
louis vuitton
ray ban wayfarer
kate spade
adidas trainers
michael kors outlet clearance
giuseppe zanotti
gucci
pandora jewelry
hollister kids
kate spade
coach factory outlet
true religion outlet
kobe 9
coach factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
juicy couture
christian louboutin sale
michael kors handbags
gucci outlet
cheap jordans
coach factory outlet
louis vuitton handbags
air jordans
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
oakley vault
louis vuitton outlet
jordan 8
nike uk
christian louboutin outlet
michael kors outlet
louboutin pas cher
louis vuitton handbags
jordan retro
michael kors handbags
louis vuitton
hollister clothing
hollister uk
jordan 13
ralph lauren polo outlet
gucci handbags
kobe shoes 11
cheap jordans
nike roshe flyknit
michael kors outlet
beats headphones
coach outlet
tory burch sale
coach outlet
nike basketball shoes
louis vuitton handbags
coach outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
kobe bryant shoes
instyler curling iron
hollister clothing store
hollister outlet
louis vuitton outlet
celine
fitflops sale clearance
louis vuitton outlet
coach outlet
michael kors outlet
rolex submariner
hollister clothing
adidas originals
abercrombie & fitch
true religion jeans
coach outlet online
insanity workout
fitflops
adidas stan smith
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet stores
toms shoes
nike trainers
michael kors handbags
polo ralph shirts
oakley sunglasses
nike roshe flyknit
nike nfl jerseys
replica watches
ray ban sunglasses
kevin durant shoes 8
gucci outlet
marc jacobs
air max 90
lebron james shoes 2015
louis vuitton outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ralph lauren
jordans
beats wireless headphones
coach outlet
celine handbags
lebron james shoes 13
louis vuitton outlet
michael kors outlet
adidas outlet
ralph lauren sale
cheap oakley sunglasses
tory burch outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton handbags
michael kors outlet
michael kors purses
michael kors outlet online
michael kors handbags
ralph lauren outlet
retro jordans
kobe 11
coach canada
adidas shoes
air max 90
nike outlet store
michael kors uk
christian louboutin flats
true religion
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
kevin durant shoes
oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
toms shoes
lebron james shoes
coach outlet store online clearances
jordan 11s
jordan 4
ralph lauren polo
louis vuitton handbags
asics shoes
coach outlet
polo ralph lauren
nike air max 90
michael kors outlet
caoch outlet
ray-ban sunglasses
coach outlet store online
cheap jordan shoes
louis vuitton
louis vuitton outlet
louis vuitton
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
nfl jerseys wholesale
longchamp bags
mont blanc
oakley sunglasses
louis vuitton bags
true religion outlet
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
michael kors canada
michael kors handbags
toms shoes outlet online
nike free run
cheap oakleys
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
oakley vault
tods shoes
adidas shoes
coach factory outlet
louis vuitton outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
air jordan 13
michael kors outlet clearance
jordan 3
kate spade handbags
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton
tiffany jewelry
coach factory outlet
nike air huarache
celine handbags
nike roshe run
oakley sunglasses
hollister clothing
louis vuitton outlet
jordans for sale
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
adidas originals shoes
nike air force
louis vuitton outlet
michael kors uk
coach factory outlet
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses outlet
cheap jordans
michael kors outlet clearance
nike air max
toms
timberland boots
hollister clothing
michael kors outlet
nike air max
abercrombie
toms shoes
adidas shoes
louis vuitton outlet
mont blanc pens
kate spade handbags
tory burch flats
nike outlet store
nike air max
jordan shoes
nike free run
coach outlet online
longchamp handbags
michael kors outlet
michael kors bags
coach factory outlet
michael kors handbags
adidas yeezy
burberry outlet
louis vuitton outlet
jordan 4 toro
michael kors outlet clearance
toms shoes
louis vuitton bags
nike air jordan
michael kors outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
louis vuitton handbags
ed hardy clothing
fitflops
ray ban
coach outlet
louis vuitton handbags
michael kors handbags
jordan 3 infrared
cheap jordans
true religion jeans
ray ban sunglasses outlet
rolex watches
christian louboutin shoes
toms outlet
nike sb shoes
nike running shoes
cheap jordan shoes
michael kors outlet
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet
jordan concords
cartier watches
timberland outlet
nike air force 1
mont blanc pens
giuseppe zanotti sneakers
kate spade
coach factory outlet
rolex watches
cheap nfl jerseys
designer handbags
replica watches
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
true religion outlet
louis vuitton outlet
gucci outlet
adidas superstar
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
adidas originals
coach outlet online
jordans
coach factory outlet
fitflop sandals
michael kors outlet
cheap toms shoes
ralph lauren polo
christian louboutin shoes
adidas uk
ghd hair straighteners
jordan shoes
true religion shorts
adidas outlet store
christian louboutin outlet
michael kors handbags
tiffany outlet
toms shoes
longchamp outlet
true religion jeans
oakley outlet
timberland outlet
michael kors outlet online
nike uk
gucci handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
nike uk
ray bans
oakley sunglasses
coach outlet store online
nike roshe runs
michael kors outlet online
cheap oakleys
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
supra shoes
replica watches
air jordan pas cher
coach outlet
jordan retro 3
vans shoes
cheap oakley sunglasses
cheap jerseys
pandora jewelry
polo ralph lauren
coach outlet online
coach outlet
coach outlet
christian louboutin sale
coach outlet
christian louboutin shoes
nike sb
kobe bryant shoes
true religion jeans
vans shoes outlet
coach outlet store online clearances
nike factory outlet
coach outlet
longchamp handbags
jordan 6
michael kors bags
michael kors outlet online
michael kors handbags
michael kors
basketball shoes
nike free run 2
michael kors outlet
nike blazers
jordan shoes
replica watches for sale
cheap jordans
tiffany and co
christian louboutin outlet
oakley vault
nike store
air jordan retro
lebron james shoes
christian louboutin
jordan 8s
toms shoes
tory burch outlet
coach factory outlet
fake watches
oakley sunglasses
supra sneakers
toms outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
nike huarache shoes
celine
timberland boots
asics running shoes
coach outlet
tods outlet
lebron james shoes 12
kate spade outlet
burberry outlet
louis vuitton
burberry outlet online
nike trainers
true religion
louis vuitton outlet
coach outlet
ray ban outlet
north face outlet
20166.4wengdongdong


โดย : wengdongdong    ไอพี : 110.34.xxx.xxx  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
กศน.ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา