[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 13 IP
(Show/hide IP)
  
ทำเนียบบุคลากร  
 


 

 ทำเนียบบุคลากร กศน.เมืองพะเยา

 

 

นายอดิสอน  ขุ่ยคำ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ การเพียร

นางนาตยา  ทุนกุล

น.ส.เมธาพร  ฝอยทอง


 

ลูกจ้างประจำ

ครู

บรรณารักษ์ชำนาญการ 

 

 

 

 

   
 
น.ส.รินภศา  ชัยวร
นายวุฒิภัทร  เผ่าฟู
 นายอำนวย  ขยันขาย
 
 

พนักงานราชการ
ครู อาสาสมัคร

พนักงานราชการ
ครู 
อาสาสมัคร
 พนักงานราชการ
ครู 
อาสาสมัคร
 
         
 
 
 
นางกรชนก  ตาปัญโญ
 นายวินัย  แก้วเทพ  นางกฤตกรณ์  ธนะเพทย์  
 
พนักงานราชการ
ครู 
อาสาสมัคร
 พนักงานราชการ
ครู 
อาสาสมัคร
 พนักงานราชการ
ครู 
อาสาสมัคร
 

 

       

 

 

นางวิลาวัลย์  เมืองสุวรรณ
นายสุพล  ลือจินดา
น.ส.เนตรนภา ประเสริฐสังข์
นายรณชิต  ใจหมั่น
นางสาวสายสมร  ยานะ

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.บ้านต๋อม

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.ท่าวังทอง

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.เวียง
 
พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.แม่ปืม

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.ท่าจำปี

 

 

 

 

นางธารินรดา  บ้านกลาง
นายธเนศ ปุณวิจิตร
น.ส.วิภาวรรณ  ศรีวิไชย
นางวันวิสาข์ งามเมือง
นางบานเย็น กลมไล

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.แม่นาเรือ

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.จำป่าหวาย

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.แม่ต๋ำ
พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.บ้านต๊ำ

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.บ้านสาง

 

 

 

นางรัญญาภัทร์  คนใจบุญ

นายญาณพัฒน์  ขัติยศ

นายวชิรานุวัฒน์  พัฒใหม่
น.ส.เบญญาภา ต่อมคำ

น.ส.วิมลพรรณ  จันทร์ขาว

 พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.
แม่กา

 พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.
สันป่าม่วง

 พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.บ้านใหม่
 พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.แม่ใส

พนักงานราชการ
ครู กศน.ต.บ้านตุ่น

 

 

 

 

 

 
 
 

นายตรีภพ  ปิงเมือง

นายกฤษกร  พรหมมา

นายธนธัส  ใจยืน

 
 

ครูผู้สอนคนพิการ

น.ส.ชาลินี  คำน้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 ครูศูนย์การเรียนชุมชน

น.ส.กฤติยา  ธรรมจินดาเมธ

บรรณารักษ์จ้างเหมา

 ครูศูนย์การเรียนชุมชน

น.ส.อัญชลี  วรรณชัย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหตุ ::::: คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์