[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 16 IP
(Show/hide IP)
  

ประเภท : แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง : กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ EGA Smart Box และระบบ video conference
ผู้เขียน : admin_nfe
เข้าชม : 5126
พุธ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content  ระหว่างสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
           ในการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือของทั้ง หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning และ m-Learning มาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนของ กศน. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึง ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านระบบ EGA Smart Box และ โครงข่าย GIN และมีสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัย Digital Contents ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เป็นนักเรียน กศน.มาด้วยดีตลอด ถือเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการดำเนินการภายใต้โครงการ จำนวน ๑๐๐ จุด ซึ่งคลอบคุมทั้ง กศน.อำเภอ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 จุดเชื่อมโยงโครงการ ณ กศน.ตำบลเวียง
         นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการกำกับ ควบคุม การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ 
EGA Smart Box และระบบ video conference เข้าสู่ห้องประชุมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content ณ หอประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 
 

 จุดเชื่อมโยงโครงการ ณ กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
         นางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับมอบหมายจากนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในการกำกับ ควบคุม การดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ 
EGA Smart Box และระบบ video conference เข้าสู่ห้องประชุมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน ด้านการจัดการศึกษา Digital Content ณ หอประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

 

EGA TOT กศน. ม.พะเยา ร่วมจับมือพลิกวงการการศึกษาครั้งใหญ่ เดินหน้าพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์ผ่าน EGA Smart Box  นำร่อง จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านโครงข่าย GIN พร้อมเติมเนื้อหาทั้งรัฐ-เอกชนเพียบ เตรียมขยายผลทั่วประเทศเชื่อมโยงหมายเลขบัตรประชาชน

           นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ทาง EGA ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการใน “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโครงการการใช้ EGA Smart Box เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐและข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิตโดยใช้โครงข่าย GIN (Government Information Network)

          โครงการนี้จะทดลองนำร่องในพื้นที่ จังหวัด ในกศน.ภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อให้นักเรียน กศน. รวมถึงประชาชนในชุมชน ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าว ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร ร่วมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Services) สามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Card ได้อย่างเต็มรูปแบบ

          โดย Smart Box ของ EGA จะเชื่อมโยงกับระบบคลาวด์การศึกษา (Education Cloud Computing) ของ TOT ซึ่งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา โดยสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่จับมือร่วมกับ สำนักพิมพ์ใหญ่ ในการทำวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีด้าน Digital Contents ให้กับ กศน.ตำบล  โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การสนับสนุนด้านบุคคลากรทางการศึกษา และนิสิตอาสมัครในการลงพื้นที่ร่วมกับ กศน.ตำบล และร่วมรณรงค์ส่งเสริมชุมชนให้สามารถใช้บริการข้อมูลของภาครัฐ โดยผ่าน EGA Smart Box และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ผ่านระบบโครงข่ายและระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์  เพื่อผลักดันให้ จังหวัดพะเยาและอีก ๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เป็นประตูสู่ AEC และผู้นำด้านอาเซียนในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยสู่ความเป็น “Smart Education”

          นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม การผลิต พัฒนาและวิจัย สื่อการเรียนรู้ ทั้งเนื้อหา และสาระในรูปแบบ ดิจิตอล (Digital Contents) เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นทั้ง  หน่วยงานยังได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยวางเป้าหมายหลังการทดลองโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ ในการเตรียมการขยายผลโครงการฯและเตรียมการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาในการบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อขยายผลไปยัง กศน.ตำบล ของภาคเหนือตอนบน จำนวน 200 ศูนย์ และขยายผลไปยัง กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          นอกเหนือจากการสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ GIN (Government Information Network) โดย ให้บริการไปยัง ๒๐ กระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอิสระ และยังได้ลงสู่ระดับศาลากลางจังหวัด 77 จังหวัด รวมจำนวนมากกว่า 2,844 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ โดย EGA ขยายผลได้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ ผ่านอุปกรณ์ EGA Smart Box ในการให้บริการประชาชนโดยใช้ บัตร Smart Card เพื่อขยายโครงข่าย GIN ไปยังหน่วยงานของภาครัฐในระดับตำบลได้มากขึ้น คือ ศูนย์การเรียนชุมชน/กศน.ตำบล จะส่งผลให้ประชาชนได้รับการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ การยกระดับองค์ความรู้ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพด้วย ICT ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของ EGA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

          นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า TOT ได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพของการวางโครงข่ายด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถครอบคลุมไปยังโรงเรียนกว่า 30,000 โรงเรียน และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ กศน. กว่า 10,000 ศูนย์การเรียนรู้ นอกจากการพัฒนาคุณภาพด้านโครงข่ายแล้ว TOT ยังได้นำระบบระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (EducationCloud Computing)  ระบบจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ ระบบจัดการห้องสมุดซอฟต์แวร์ระบบจัดการAndroid Application Store สำหรับติดตั้งทั้งในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และติดตั้งส่วนของแท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์และมีพื้นที่ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์รองรับ Virtual Machine ที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ อุปกรณ์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต:Tablet) และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

          ระบบนี้สถาบันนวัตกรรมทีโอที ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัทสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ได้ร่วมกันค้นคว้าและวิจัยแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับการศึกษาไทย เพื่อให้นักเรียน กศน.ทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ใช้งาน Application เพื่อการศึกษาฟรี  ทางTOT พร้อมเป็นหน่วยงานกลางและพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในด้านการเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการด้านระบบเพื่อเชื่อมโยงร่วมกับระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทีโอที ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดการศึกษาทางไกลฯ มาโดยตลอดทั้งหมดนี้พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนและพร้อมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำโครงข่ายของทีโอที เชื่อมโยงไปสู่การศึกษาเพื่อนักเรียนทั้งประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกัน

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รักษาการเลขาธิการ สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า ความร่วมมือของทั้ง หน่วยงานในครั้งนี้เป็นการเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning และ m-Learning มาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนของ กศน. เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอินเทอร์เน็ตเข้าไปไม่ถึง ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านระบบ EGA Smart Box และโครงข่าย GIN และมีสถาบันนวัตกรรมทีโอทีที่ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัย Digital Contents ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนกศน.มาด้วยดีตลอด ถือเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเป็นแนวร่วมในการผลักดันโครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content โดยมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ศึกษาวิจัยการเพื่อพัฒนา Digital Contents และพัฒนาศักยภาพของครู กศน.และผู้เรียน ให้ความร่วมมือกับ EGA นำระบบ EGA Smart Box ไปใช้ในการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต รวมทั้งการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมการนำข้อมูลการให้บริการของภาครัฐไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

          นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปิดเผยว่า การเรียนการสอนที่จัดขึ้นที่โรงเรียนถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือผู้เรียนควรได้รับการเรียนการสอนของโรงเรียนได้จากที่บ้านนักเรียนผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยให้นักเรียนแสดงตัวด้วยรหัสนักเรียน (Authentication) และเลข 13 หลัก ซึ่งโครงการของ EGA ที่จัดทำขึ้นเป็นโครงการที่ช่วยระบุตัวตนของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในอนาคตในเรื่องของ EGA Smart Box สามารถบูรณาการระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้นักเรียน กศน.และประชาชนในชุมชน สามารถเรียนรู้ ผ่าน e-DLTV  ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนรู้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของการเรียนทางไกล ระบบของ e-DLTV ผ่านทาง Google Play โดย ครูนักเรียนทั่วประเทศ จะได้รับประโยชน์จากโครงการบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่าง 4 องค์กรใหญ่ ในปีพุทธศักราช 2558 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้า ไอซีที เพื่อการเรียนรู้สู่สากล

          นายวิชเทพ ทรัพย์ทวีพร ผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประสานมิตร เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ผลิตสื่อด้านการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้  ในการเรียนรู้ได้จริง ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์พร้อมให้ความร่วมมือในการวิจัยค้นคว้าและทดลอง ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมทีโอที และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาต่อไป

          นายรักษ์ เทวอักษร ผู้จัดการ บริษัท เพลย์เอเบิล เปิดเผยว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่มีการริเริ่มนำ Digital Content ไปใช้ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง มีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ คือ การพัฒนาสามารถนำ Digital Content ไปใช้งานและเห็นผลได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

          นายถนัด ไทยปิ่นณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนส์ที่กลุ่มอมรินทร์ฯ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสนองตอบการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทย ในยุคเทคโนโลยีโดยนำสาระความรู้จากสิ่งพิมพ์ทั้งในเครืออมรินทร์ฯ 26 สำนักพิมพ์ และจากเครือข่ายสำนักพิมพ์ผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศอีกกว่า200 สำนักพิมพ์รวมแล้วในปัจจุบัน เกือบ 10,000 เล่ม เข้าสู่ระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการอ่านทั้ง อีบุ๊ค และอีแมกกาซีน ที่ผสมผสานกับระบบมัลติมีเดียให้บริการกับกลุ่มห้องสมุดทั่วประเทศโดยจับมือร่วมกับพันธมิตรนำเสนอประสบการณ์การอ่าน 

 
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      การเลี้ยงปลาหมอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอเมืองพะเยา 16 / ต.ค. / 2560
      กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ EGA Smart Box และระบบ video conference 27 / ส.ค. / 2557
      กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาวิทยากร ICT ภายใต้ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ 9 / เม.ย. / 2556ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:47:54

  ข้อความ :

     instyler max
cheap nfl jerseys
adidas superstars
rolex watches for sale
polo ralph lauren outlet
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
cheap nike air max
coach outlet online
new balance shoes
tiffany uk
armani outlet
nike cortez shoes
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
pandora jewelry
asics running shoes
coach factory outlet online
nike air force
stephen curry basketball shoes
mizuno running shoes
gucci handbags outlet
coach factory outlet
rolex watches
white converse
pandora charms
nike free runs
fitflops sale clearance
oakley sunglasses outlet
ghd hair dryer
nike free flyknit 5.0
nba jerseys wholesale
hollister kids


โดย : caiyan0955@163.com    ไอพี : 199.119.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 14:19:41

  ข้อความ :

     lions jerseys
celine outlet online
abercrombie and fitch
nike outlet store
nike free running
miami heat jerseys
eagles jerseys
chargers jerseys
baltimore ravens jersey
buffalo bills jerseys
san diego chargers jerseys
abercrombie and fitch
philadelphia eagles jerseys
new england patriots jerseys
tods outlet online
dolphins jerseys
san antonio spurs jersey
giuseppe zanotti outlet
air max 90
valentino outlet
seattle seahawks jersey
air max 2014
marc jacobs sale
air max 2014
celine outlet
tennessee titans jerseys
miami dolphins jersey
air jordan 11
baltimore ravens jerseys
new balance shoes
fred perry polo
indianapolis colts jersey
nike outlet store
fred perry polo shirts
nike roshe run shoes
los angeles clippers jerseys
los angeles lakers
instyler ionic styler
ed hardy tshirts
tommy hilfiger uk
houston texans jerseys
ravens jerseys
tennessee titans jersey
steelers jerseys
golden state warriors jerseys
chicago bulls jersey
raiders jerseys
puma outlet
cincinnati bengals jerseys
salomon shoes
packers jerseys
chicago bears jerseys
vans outlet
saints jerseys
ferragamo outlet
jacksonville jaguars jersey
supra shoes sale
oklahoma city thunder jerseys
boston celtics jersey
new york jets jerseys
nike trainers uk
detroit lions jersey
new orleans saints jersey
pittsburgh steelers jerseys
ferragamo shoes
new orleans saints jerseys
new york knicks jersey
nike free 5
los angeles lakers jerseys
browns jerseys
marc jacobs
green bay packers jersey
nike free running
jaguars jersey
new balance outlet
broncos jerseys
patriots jerseys
falcons jersey
cleveland cavaliers
nike roshe run
mac cosmetics sale
instyler
oakland raiders jerseys
carolina jerseys
cowboys jerseys
hollister
arizona cardinals jerseys
giuseppe zanotti shoes
cleveland cavaliers jersey
kobe 9
air max uk
jets jersey
tods shoes sale
abercrombie outlet
tommy hilfiger
abercrombie outlet
miami heat jersey
cleveland cavaliers jerseys
new york knicks
kansas city chiefs jersey
kansas city chiefs jerseys
atlanta falcons jersey
miami dolphins jerseys
carolina panthers jersey
salomon shoes sale
boston celtics jerseys
jacksonville jaguars jerseys
chicago bears jersey
cleveland browns jerseys
puma shoes
ysl outlet online
redskins jerseys
minnesota vikings jersey
mizuno shoes
philadelphia eagles jersey
jordan 11
titans jersey
oakland raiders jersey
pittsburgh steelers jersey
nike free run
converse shoes
chiefs jersey
san francisco 49ers jersey
cleveland browns jersey
nike soccer shoes
bills jerseys
dallas cowboys jerseys
oklahoma city thunder
nike outlet online
lacoste pas cher
chicago blackhawks
bears jerseys
49ers jersey
colts jerseys
nike outlet
new york jets jersey
chicago bulls
arizona cardinals jersey
jordan 4
tods outlet
nike outlet store
nike air max uk
cardinals jersey
indianapolis colts jerseys
cheap nike shoes
minnesota vikings jerseys
vikings jerseys
golden state warriors jersey
denver broncos jerseys
supra shoes
ed hardy clothing
air max 90
golden state warriors
hollister canada
nike foamposite
dallas cowboys jersey
nike outlet store online
new england patriots jersey
washington redskins jerseys
tods shoes
abercrombie outlet
giants jersey
vans shoes
new york knicks jerseys
texans jerseys
carolina panthers jerseys
jordan 13
washington redskins jersey
buffalo bills jersey
boston celtics
polo pas cher
new york giants jerseys
foamposite shoes
abercrombie and fitch
seahawks jersey
air jordan 4
chicago bulls jerseys
cheap nike shoes sale
converse shoes sale
miami heat
atlanta falcons jerseys
los angeles lakers jersey
san antonio spurs
ysl outlet
san diego chargers jersey
los angeles clippers jersey
oklahoma city thunder jersey
san antonio spurs jerseys
mac cosmetics
nike mercurial
cincinnati bengals jersey
air jordan 13
bengals jersey
chicago blackhawks jerseys
los angeles clippers
kobe 9 elite
valentino shoes
new york giants jersey
mizuno running shoes
nike trainers
houston texans jersey
san francisco 49ers jerseys
detroit lions jerseys
green bay packers jerseys
seattle seahawks jerseys
denver broncos jersey
fanfan20160623


โดย : fanfan20160623    ไอพี : 67.229.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 20:55:37

  ข้อความ :

     MYY

hollister co, longchamp outlet, red bottom shoes, oakley, tn requin pas cher, longchamp, swarovski jewelry, north face backpacks, chi flat iron, supra shoes, nfl lions jerseys, air jordan shoes, oakley standard issue, pandora bracelet, tommy hilfiger outlet stores, tiffany, burberry outlet, adidas shoes, converse, cle Jerseys, nfl redskins jerseys, nfl azcardinals jerseys, nike outlet, ray ban pas cher, nfl bills jerseys, pandora charms, converse outlet, salomon, air max 95, jerseys from china, oakley sunglasses, burberry outlet online, air jordan retro, tory burch sale, michael kors outlet store, ray ban, adidas.nl, moncler jackets outlet, coach outlet online, ray-ban sunglasses, prada outlet, miami heat jersey, asics gel, bottega, nike roshe run, ugg boots, ray-ban sunglasses, atl jerseys, swarovski canada, canada gooses, uggs, prada handbags, portland trail blazers jerseys, coach purses outlet, gucci shoes outlet, nike air max, oakley sunglasses outlet, air max, air max, nike roshe run, celine outlet, nfl buccaneers jerseys, true religion outlet, michael kors, prada sunglasses, lululemon, burberry outlet online, the north face outlet, michael kors handbags, cheap oakley, bride dresses, mcm bags, hogan, swarovski crystal, ferragamo shoes, thomas sabo, uggs on sale, thomas sabo, adidas online shop, lululemon, uggs, new york knicks jersey, coach outlet store, shoes outlet, ralph lauren uk, kate spade outlet, horloges, tommy hilfiger canada, nfl rams jerseys, cheap oakley sunglasses, nike air, cheap michael kors, coach outlet, calvin klein outlet, [/b], [b]nfl jaguars jerseys, nike free, supra women shoes, mavericks jerseys, toms.com, clippers jerseys, ghd hair straighterners outlet, prada, easton bats, marc jacobs handbags, nike roshe run, gucci mens shoes, milwaukee bucks jerseys, timberland pas cher, tory burch sale, hilfiger outlet, nike, mac makeup, nike air max 90, ralph lauren, brooklyn nets, wholesale handbags, chanel, vans shoes, phoenix suns jerseys, michael kors outlet online sale, new orleans pelicans jerseys, true religion jeans outlet, nike outlet, coach factory outlet, louboutin shoes, ray ban sunglasses, rolex watches, oakley outlet online, coach outlet store online, nuggets jersey, toronto raptors jerseys, polo ralph lauren, ugg, longchamp handbags, mcm handbags, cheap barbour jackets, converse, cheap jordans, flat iron, ralph lauren outlet, polo ralph, instyler, burberry handbags, minnesota timberwolves jerseys, north face jackets, michael kors outlet online, nfl jerseys, easton bats, nfl broncos jerseys, coach factory outlet online, omega watches, nike free, swarovski online shop, michael kors bags, uggs outlet, northface, michael kors outlet online sale, nike running shoes, air max shoes, hermes birkin bag, kate spade handbags, gucci outlet, tommy hilfiger online shop, michael kors bags, oakley sunglasses cheap, pandora charms, montblanc, pandora jewelry, christian louboutin, michael kors outlet, memphis grizzlies jerseys, hollister clothing, beats by dr dre, woolrich outlet, nike mercurial, michael kors outlet online, thunder jerseys, ugg boots, oakley store, burberry handbags, huarache, mcm bags, basketball shoes, eyeglasses frames, burberry handbags, nfl jets jerseys, coach factory, new balance, indiana pacers jerseys, golden state warriors, ray ban outlet, asics, babyliss flat iron, coach outlet, nike roshe run, nike id, bulls jersey, pandora jewellery australia, ghd, tory burch, beats by dre headphones, chanel purses, polo ralph lauren outlet, coach factory outlet, ugg australia, nike shoes, giuseppe zanotti, michael kors outlet online sale, mcm backpack, nfl steelers jerseys, ralph lauren outlet online, nfl seahawks jerseys, celtics jerseys, free running, polo ralph lauren outlet, oakley sunglasses, rockets jerseys, oakley, ray ban wayfarer, air force, wedding dress, omega, new balance shoes, swarovski, nba jersey, nike, bcbg max, adidas zx, jimmy choo outlet, ed hardy, chanel sunglasses, michael kors uhren, barbour jackets outlet, hollister clothing store, gucci shoes, abercrombie and fitch kids, mcm bags, designer handbags, louboutin shoes, nfl dolphins jerseys, cheap ray ban, air max, hermes birkin, vans, tiffany canada, uggs, michaelkors.com, michael kors canada, valentino shoes, [/b], [b]jordan retro 11, juicy couture handbags, nfl cowboys jerseys, sacramento kings jerseys, utah jazz jerseys, ralph lauren, ralph lauren outlet, insanity schedule, spurs jerseys, abercrombie fitch, marc jacobs handbags, burberry outlet online, coach outlet store, lakers jersey, toms shoes outlet, ralph lauren polo, burberry outlet, purses and handbags, toms outlet, longchamp, ralph lauren outlet online, cheap coach purses, iphone 5s cases, nfl bengals jerseys, nfl falcons jerseys, michael kors outlet, michael kors outlet online sale, polo outlet online, nfl vikings jerseys, ralph lauren factory store, ugg australia, pandora, nike factory outlet, swarovski crystal, true religion jeans women, nfl titans jerseys, nike roche, harrods, orlando magic jerseys, ralph lauren, gucci handbags, oakley vault, hornets jersey, burberry sale, omega watches, rolex watch, ray ban prezzi, nfl giants jerseys, nfl jerseys, gucci belts, louboutin shoes, nike store, oakley, nfl colts jerseys, ugg australia, nike free trainer 5.0, oakley sunglasses cheap, nfl packers jerseys, louboutin shoes, air max thea, ray bans, the north face, kate spade bags, michael kors, cheap eyeglasses, nike, new balance store, michael kors purses, tiffany jewelry, nfl raiders jerseys, ralph lauren uk, tommy hilfiger, dre headphones, hollister online shop, nfl chargers jerseys, wholesale handbags, toms outlet, nike air max, gucci shoes uk, lulu lemon, bcbg max azria, tiffany, chanel outlet, michael kors, salvatore ferragamo, north face, nfl saints jerseys, rolex watches, tiffany jewelry, tommy hilfiger outlet, burberry, michaelkors.com, ray ban, burberry outlet online, polo ralph, michael kors outlet online sale, cheap ray ban, nfl browns jerseys, ugg australia, gucci, converse sneakers, north face outlet, mizuno, ugg boots clearance, abercrombie kids, new balance, polo ralph lauren, ferragamo, veneta, gooses, huarache, nike shoes, detroit pistons jersey, uggs on sale, nfl 49ers jerseys, nfl chiefs jerseys, ray ban outlet, abercrombie and fitch, toms shoes outlet, burberry handbags, ray ban sunglasses outlet, montre femme, air max, mcm backpack outlet, air max 2015, michael kors handbags, toms.com, long champ, hogan sito ufficiale, timberland outlet, monster headphones, prada shoes, huaraches, maccosmetics.com, roshe, pumas, rolex replica, adidas, baseball jerseys, yoga pants, nfl bears jerseys, moncler outlet, abercrombie.com, adidas online shop, washington wizards jerseys, abercrombie, longchamp, timberland boots, ray ban, tommy hilfiger online, hermes belt, coach bags friday, jimmy choo, toms shoes outlet, cheap true religion, bebe outlet, burberry outlet online, p90x3, 76ers jerseys, puma online shop, oakley, reebok, giuseppe zanotti sneakers, beats headphones, air max pas cher, nike soccer shoes, burberry, nfl patriots jerseys, soccer shoes outlet, juicy couture clothings, coach factory online, tory burch handbags, nfl ravens jerseys, air jordan, tiffany and co, nfl panthers jerseys, coach bags outlet, nike shoes, nfl texans jerseys, hollister, hollister kids, michael kors outlet, michael kors, michael kors outlet online sale, north face backpacks, boutique clothing, christian louboutin, adidas, nike uk, new balance, long champ, jordan retro, nike air max, vans, jordans, nfl eagles jerseys, nike factory, replica watches, levis outlet, north face canada, polo ralph lauren outlet online, huaraches, michael kors bags, rayban, uhren shop, michael kors, north face, uggs canada, lululemon, oakley outlet, toms shoes


โดย : myy    ไอพี : 160.16.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 พุธ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:53:12

  ข้อความ :

     Cheap NFL Jerseys China
http://www.tiffanyand.co.uk
michael kors outlet online store
cheap ralph lauren
cheap oakley sunglasses
jordan shoes
kobe shoes
nfl jerseys
mlb jerseys authentic
toms outlet store
nfl jerseys
http://www.huaracheshoes.uk
http://www.airhuarache.uk
nfl jerseys
cheap jordans
jordans for cheap
fitflops clearance
tiffany jewelry
michael kors handbags
Michael Kors Outlet Store
oakley vault
michael kors outlets
cheap oakley sunglasses
http://www.huarachesshoes.uk
kobe shoes,kobe zoom,kobe byrant shoes
http://www.christian-louboutin-outlet.uk
tiffany and co
http://www.raybanglasses.in.net
tiffany and co uk
michael kors outlet store
toms outlet
michael kors handbags
cheap air jordan
tiffany and co outlet online
Michael Kors Online Outlet
cheap oakley sunglasses
retro jordans
http://www.airjordanretro.uk
Michael Kors Outlet Online
authentic jordans
ralph lauren online
replica christian louboutin
oakley sunglasses
oakley sunglasses
kobe shoes
michael kors outlet
kobe byrant shoes
chrome hearts online
michael kors outlet
cheap air jordans
http://www.kobeshoes.uk
Air Jordan 11
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
air jordan shoes
Cheap Jordans For Sale
michael kors handbags outlet
christian louboutin outlet
tiffany & co
michael kors outlet store online
true religion jeans wholesale
michael kors factory outlet
nike kobe sneakers
oakley store online
chrome hearts wholesale
michael kors outlet store
michael kors outlet store
huaraches shoes
true religion jeans
tiffany and co
oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley
cheap retro jordans
michael kors outlet
fitflop sandals
michael kors outlet clearance
mlb jerseys authentic
Cheap Oakley Sunglasses
http://www.chromeheartsonline.us.com
tiffany and co outlet
ralph lauren online
michael kors outlet
michael jordan shoes
michael kors handbags
ralph lauren online,cheap ralph lauren
air jordan retro
jordan retro
chrome hearts
fitflop shoes
basketball shoes,cheap basketball shoes,nike basketball shoes,cheap jordan basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses outlet
michael kors handbags
true religion sale
air jordan
oakley sunglasses
michael kors handbags outlet
Michael Kors Outlet Online
cheap true religion jeans
cheap oakley sunglasses
tiffany,tiffany and co,tiffany and co jewelry,tiffany necklace,tiffany bracelet,tiffany ring,tiffany earrings
cheap real jordans
nike dunks
michael kors handbags
discount oakley sunglasses
http://www.cheapauthenticjordans.us.com
http://www.tiffanyandcojewellery.us.com
http://www.tiffanyandcooutletonline.us.com
mlb jerseys authentic
cheap tiffanys
michael kors outlet
nike dunks shoes
tiffany & co
Cheap Jerseys Online
air huarache shoes
oakley sunglasses
http://www.cheapnfljerseysstorechina.com
kobe basketball shoes
http://www.cheap--jordans.us.com
michael kors factory outlet
cheap watches,cheap rolex watches,rolex watches for men,buy rolex online
ray ban uk,cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet online
huaraches shoes
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
kobe shoes
http://www.cheapairjordan.uk
toms outlet
tiffany and co outlet
ugg boots uk
cheap oakley sunglasses
tiffany and co jewellery
fitflops clearance
http://www.cheaprealjordans.us.com
michael kors outlet
Michael Kors Purses
kobe shoes
toms outlet store
toms outlet store
cheap oakley sunglasses
cheap jordans online
air huarache shoes
http://www.fitflopsoutlet.uk
tiffany online
kobe shoes,kobe zoom,nike zoom kobe
ray ban sunglasses
air huaraches
michael kors outlet online
tiffany online
http://www.2016michaelkorsoutlet.us.com
http://www.rayban-sunglasses.uk
michael kors handbags,michael kors handbags outlet,michael kors purses outlet,cheap michael kors handbags,cheap michael kors purses
cheap oakley sunglasses
fitflops outlet
oakley outlet online
cheap uggs
michael kors outlet online
cheap oakley sunglasses
christian louboutin outlet
tiffany and co jewelry
air jordan retro
http://www.michaelkorshandbagsclearance.com.co
christian louboutin outlet
jordans for cheap
http://www.cheap-airjordans.us.com
kobe byrant shoes
tiffany and co uk
louis vuitton handbags
oakley sunglasses,oakley outlet sunglasses
http://www.michaeljordanshoes.us.com
tiffany jewelry
michael kors outlet
michael kors outlet
chrome hearts online store
kobe shoes for sale online
kobe sneakers
kobe basketball shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap oakley sunglasses
http://www.kobesneakers.com
cheap basketball shoes
cheap oakley sunglasses
cheap rolex watches
cheap oakley sunglasses
ralph lauren uk
ray ban sunglasses,ray ban outlet,ray ban sale,cheap ray bans,cheap ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban
cheap jerseys from china
fitflops
huaraches sale
tiffany and co
tiffany and co outlet
coach outlet online
http://www.jordanretro.uk
chrome hearts online
http://www.huarachesshoes.co.uk
http://www.jordansforcheap.us.com
michael kors outlet online
michael kors outlet store online
ugg outlet
cheap authentic jordans
http://www.kobebasketballshoes.us.com
air huarache shoes
cheap air jordan
fitflop sandals
nike zoom kobe
cheap nfl jerseys
tiffany and co jewellery
http://www.oakleyoutlet-store.com
michael jordan shoes
michael kors handbags clearance
gg


โดย : jiajiagg    ไอพี : 192.200.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 10:17:54

  ข้อความ :

     michael kors outlet online sale, christian louboutin, nike roshe run pas cher, michaelkors-outlet-store.us.com, canada goose pas cher, celine handbags, longchamp pas cher, burberry outlet, canada goose, oakley outlet, ferragamo belts, bottega veneta, ray ban pas cher, christian louboutin, lunette oakley pas cher, louis vuitton, michael kors outlet online, louis vuitton purses, ralph lauren, louboutin uk, s6 cases, louboutin, louboutin outlet, replica rolex, canada goose outlet, ugg boots clearance, timberland pas cher, michael kors outlet, mcm handbags, true religion jeans, ferragamo shoes, jordan future, sac louis vuitton, michael kors outlet online sale, jordan 12, karen millen, sac guess, nike air max, longchamp, michael kors outlet, ghd hair, uggs on sale, jordans, nike outlet store, pandora uk, abercrombie, retro jordans, michael kors outlet, michaelkors-outlet-store, nike trainers uk, wedding dresses uk, s5 cases, north face jackets, north face outlet, oakley sunglasses, iphone 5 cases, coach outlet online, tory burch outlet online, vans pas cher, uggs outlet, gucci outlet online, replica watches uk, replica watches, coach factory outlet, converse, ugg boots clearance, barbour, birkin bag, giuseppe zanotti, louboutin, michael kors outlet, nike air max, lunette ray ban pas cher, canada goose outlet, reebok outlet, jordan retro, moncler sito ufficiale, polo ralph lauren outlet online, mac cosmetics, michael kors outlet, michael kors outlet online, michael kors, barbour jackets, hollister clothing store, uggs on sale, chanel handbags, oakley sale, nike free, nfl jerseys, coach outlet, kate spade handbags, iphone 6 case, michael kors outlet, ugg australia, oakley sunglasses, polo ralph lauren, ugg boots, nike air max, burberry outlet online, ray ban, nike free pas cher, bottes ugg, hollister, nike shoes, air max, rolex watches, wedding dresses, moncler, air max pas cher, nike air max 2015, abercrombie and fitch, nike free run, michael kors handbags, ugg, burberry handbags, christian louboutin, discount oakley sunglasses, hollister uk, jordan xx9, canada goose, insanity workout, converse pas cher, cheap jordans, p90x, ralph lauren pas cher, nike tn pas cher, oakley pas cher, replica handbags, jimmy choo outlet, doke gabbana, oakley vault, canada goose outlet, ralph lauren uk, lululemon, vanessa bruno, michael kors, michael kors, michael kors canada, oakley vault, michael kors, hermes pas cher, ghd straighteners, polo ralph lauren, nike outlet, beats headphones, marc jacobs, louis vuitton, instyler, ugg boots uk, mulberry uk, michael kors handbags, uggs, links of london uk, rolex watches, hermes birkin, air max, sac longchamp pas cher, christian louboutin, vans, hogan sito ufficiale, louis vuitton handbags, nike free run uk, louis vuitton outlet, louis vuitton, kate spade outlet online, louboutin pas cher, moncler pas cher, moncler jackets, north face jackets, air max 2015, air jordan shoes, moncler, longchamp outlet, uggs, pandora jewelry, converse, mulberry handbags, cheap oakley sunglasses, abercrombie and fitch, cheap oakley, nike free run pas cher, michael kors outlet online sale, louis vuitton outlet, kate spade, timberland, longchamp, jordan pas cher, canada goose, baseball bats, iphone 6s plus cases, ugg italia, doudoune canada goose, michael kors outlet online, nike roshe run uk, abercrombie, uggs outlet, cheap ugg boots outlet, barbour uk, louis vuitton canada, moncler outlet, air max, iphone 5c cases, coach outlet store, michael kors handbags, canada goose, michael kors purses, rolex watches for sale, nike roshe run, michael kors, soccer shoes, louis vuitton uk, cheap nike shoes, new jordans, nike air max uk, canada goose, uggs, coach purses, juicy couture, air max, bottes ugg, oakley glasses, cheap oakley sunglasses, canada goose outlet, louis vuitton outlet online, christian louboutin shoes, babyliss, ray ban, ralph lauren, nike air max, p90x3, s6 case, replica watches, michael kors, air force, ralph lauren, burberry, hogan, tory burch outlet, lancel pas cher, air max 2015, moncler, michael kors outlet online, hermes belt, prada outlet, louboutin outlet, doke & gabbana, louboutin shoes, gucci handbags, louis vuitton outlet stores, instyler ionic styler, michael kors uk, hollister pas cher, ghd, nike free run, uggs on sale, converse shoes, longchamp outlet online, chi flat iron, links of london, sac michael kors, air max, thomas sabo uk, christian louboutin uk, christian louboutin shoes, louboutin, marc jacobs handbags, jordan 11, http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/, mont blanc, oakley, longchamp outlet online, north face outlet, lululemon outlet, vans outlet, longchamp handbags, true religion jeans, longchamp bags, timberland boots, tn pas cher, canada goose, gucci, moncler, moncler uk, www.michaelkors-outlet-store.us.com, polo outlet, lululemon canada, swarovski uk, ugg uk, nike free, uggs, longchamp handbags, hermes, uggs, uggs outlet, longchamp outlet, cheap uggs, asics running shoes, longchamp bags, chaussures louboutin, lululemon outlet, polo ralph lauren pas cher, nike roshe, longchamp, michael kors outlet online sale, uggs outlet, swarovski crystal, tiffany jewelry, gucci outlet, longchamp bags, guess pas cher, canada goose jackets, swarovski jewelry, new balance, ugg pas cher, gucci belts, burberry outlet online, ipad air cases, doke gabbana outlet, air jordan pas cher, hollister, karen millen uk, hollister clothing, sac longchamp, oakley sunglasses wholesale, toms shoes, louis vuitton outlet, nike air max, abercrombie, nike roshe, herve leger, nike free, uggs outlet, louis vuitton, nike air max 2015, prada shoes, sac louis vuitton, moncler outlet, bottes ugg pas cher, soccer jerseys, north face, ugg pas cher, iphone case, celine bags, michael kors bags, louboutin, thomas sabo, christian louboutin outlet, the north face, ralph lauren outlet, michael kors handbags, rolex replica watches, fake rolex, polo ralph lauren uk, ugg outlet, nike factory, sac vanessa bruno, uggs canada, new balance, air jordans, north face, moncler, ray ban sunglasses, pandora charms, ray ban, tiffany and co, beats by dre, doudoune moncler, sac hermes, nike blazer, cheap oakley sunglasses, polo ralph lauren outlet, moncler jackets, jordan 6, true religion jeans, oakley sunglasses outlet, oakley vault, hermes handbags, true religion outlet, burberry factory outlet, burberry outlet, sac lancel, fake oakleys, nike air huarache, barbour jackets, ghd hair straighteners, coach handbags, air jordan retro, roshe run pas cher, ugg boots, toms outlet, mulberry, coach outlet, abercrombie and fitch, phone cases, michael kors outlet, hollister, new balance pas cher, iphone 5s cases, nike huaraches, nike factory outlet, scarpe hogan, coach outlet store online, ugg boots clearance, nike air force, jimmy choo shoes, north face outlet, jordan 5, p90x workout, ugg boots, bottes ugg pas cher, ugg outlet, rolex watch, north face jackets, ray ban sunglasses, barbour jackets uk, montre pas cher, nike roshe run, air max, nike huarache, barbour outlet, abercrombie, ralph lauren outlet online, canada goose uk, rolex replica, moncler, burberry, ralph lauren outlet, uggs outlet, michael kors pas cher, longchamp outlet online, iphone 6 cases, moncler outlet, nike free uk, polo ralph lauren, michael kors outlet online, lancel, lululemon outlet canada, polo lacoste, jimmy choo, louis vuitton bags, louis vuitton, michael kors handbags clearance, canada goose jackets, ugg, ray ban outlet, tory burch, longchamp soldes, jordan retro 11, abercrombie, ray ban uk, louis vuitton, nike store, prada handbags, longchamp outlet, michael kors outlet canada, ugg soldes, oakley sunglasses cheap, polo lacoste pas cher, oakley sunglasses, replica watches, barbour, gucci bags, longchamp pas cher, michael kors, babyliss pro, new balance outlet, cheap ugg boots, iphone 6s plus case, michael kors outlet online, supra shoes, hollister, jordan shoes, ray ban sunglasses outlet, air jordan 11, air huarache, longchamp pliage, iphone cases, juicy couture outlet, louboutin, gucci shoes, cheap gucci, uggs, north face uk, hollister, pandora charms, montre homme, burberry sale, cheap sunglasses, louboutin shoes, vans shoes, christian louboutin outlet, sac louis vuitton pas cher, ralph lauren polo, nike tn, polo ralph lauren outlet, ugg boots, wedding dresses, nike air max uk, longchamp, hogan outlet, coach outlet store online, pandora jewelry, oakley sunglasses cheap, iphone 6s cases, nike roshe run, nike roshe uk, polo ralph lauren outlet, ugg boots, ipad cases, kate spade outlet, hermes bags, canada goose outlet, true religion outlet, hollister canada, sunglasses outlet, oakley sunglasses, uggs, michael kors canada, nike sneakers, burberry, nike blazer pas cher, air jordan, louis vuitton handbags, true religion outlet, ralph lauren outlet, iphone 6 plus cases, true religion, vans, tiffany and co, ugg boots, nike roshe, michael kors outlet, ipad mini cases, coach outlet, jordans for sale, louis vuitton outlet online, michael kors, 5c cases, canada goose jackets, ugg outlet, abercrombie and fitch uk, moncler, nike air max, vanessa bruno pas cher, nike trainers, north face outlet online, lululemon, hollister, jerseys, louis vuitton pas cher, vans scarpe, iphone 6 plus case, coach factory, ray ban sunglasses, michael jordan shoes, michael kors bags, true religion jeans, tiffany jewelry, oakley store, iphone 6s case, mulberry bags, cheap nfl jerseys, polo ralph lauren, asics shoes, ugg, nike free run, swarovski, longchamp, coach bags, longchamp uk, mont blanc pens, moncler outlet, michael kors, 5s cases, ugg, ugg soldes, louis vuitton, jordan 4, coach outlet, cheap oakley sunglasses, oakley, oakley sunglasses cheap, oakleysunglasses.us.com, wedding dress, nike air max pas cher, moncler jackets, mulberry outlet, canada goose jackets, nike air max, louboutin, burberry pas cher, louis vuitton, moncler, new balance shoes, louis vuitton outlet, true religion outlet, montre femme, oakley vault, air max, the north face, ugg, lacoste pas cher, jordan 1, reebok shoes, valentino shoes, michael kors outlet online, lululemon outlet online, north face pas cher, ray ban sunglasses, sac burberry, air jordan, red bottom shoes, jordan 3

โดย : guoyanying    ไอพี : 103.47.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:17:04

  ข้อความ :

     We michael kors like abercrombie to longchamp bags fancy, ugg boots clearance when barbour critics hermes belt are louis vuitton outlet not nike air max pas cher at abercrombie our juicy couture outlet elbow, kate spade outlet online that nike air huarache each burberry outlet Age michael kors outlet online in nike roshe run pas cher our coach outlet history reebok shoes has longchamp handbags a nike air max character burberry outlet and michael kors outlet online a replica watches physiognomy michael kors outlet of the north face its tiffany jewelry own. lululemon outlet The ralph lauren sixteenth canada goose outlet century ghd speaks oakley glasses to mulberry uk us ghd hair of toms shoes change uggs outlet and ray ban sunglasses adventure bottes ugg pas cher in www.michaelkors-outlet-store.us.com every nike store form, vans scarpe of nike roshe uk ships ugg pas cher and new balance statecraft, chanel handbags of air max discovery oakley store and longchamp bags desecration, instyler of cheap gucci masterful oakley sunglasses cheap sovereigns nike blazer and converse shoes unscrupulous vans outlet ministers. christian louboutin outlet We michael kors outlet evoke new balance outlet the supra shoes memory jordan 12 of louboutin Henry wedding dresses VIII swarovski and wedding dress Elizabeth, ugg of iphone 5c cases Wolsey air force and wedding dresses uk Thomas louboutin outlet Cromwell, bottes ugg of nike air max Drake hermes birkin and rolex watches Raleigh, s6 cases while nike huaraches the hogan sito ufficiale gentler michaelkors-outlet-store.us.com virtues jerseys of christian louboutin Thomas michael kors outlet online More north face jackets and moncler jackets Philip louboutin Sidney barbour jackets uk seem oakley pas cher but lunette oakley pas cher rare pandora uk flowers abercrombie by sac longchamp the michael kors pas cher wayside.


The swarovski jewelry glory nike sneakers of http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/ the gucci seventeenth michael kors century iphone cases shines converse out michael kors outlet online amid pandora jewelry the polo ralph lauren pas cher clash canada goose jackets of vans arms, discount oakley sunglasses in jordan retro 11 battles burberry fought bottega veneta for vans pas cher noble uggs outlet principles, rolex watch in north face outlet the moncler lives beats by dre and nike free uk deaths nike air max of ugg boots Falkland canada goose pas cher and nike shoes Hampden, uggs on sale of bottes ugg Blake, abercrombie Montrose, louis vuitton pas cher and canada goose outlet Cromwell. nike air max If true religion its christian louboutin uk nobility ray ban sunglasses is air max dimmed sac louis vuitton as hollister clothing store we nike outlet store pass moncler from oakley sunglasses the tiffany and co world michael kors canada of nike free run uk Shakespeare toms outlet and louis vuitton canada Milton ipad cases to babyliss that babyliss pro of canada goose uk Dryden louis vuitton purses and air max Defoe, polo ralph lauren yet barbour outlet there nike free run pas cher is longchamp sufficient nike outlet unity nike free in jordan retro its ralph lauren pas cher central michael kors outlet online sale theme 5s cases to burberry outlet online justify longchamp handbags the nike factory enthusiasm uggs of longchamp outlet those ugg italia who marc jacobs handbags praise michael kors handbags it jimmy choo as canada goose jackets the christian louboutin heroic barbour uk age mont blanc pens of iphone 5 cases English hollister history.


Less sac burberry justice, mcm handbags perhaps, longchamp bags is coach outlet online done nike roshe when louis vuitton we air max pas cher characterize moncler the cheap oakley sunglasses eighteenth canada goose outlet century pandora charms as sunglasses outlet that swarovski crystal of louis vuitton handbags elegance nike tn and replica rolex wit; ghd straighteners when, ipad air cases heedless red bottom shoes of moncler the new jordans great doudoune moncler names louis vuitton outlet of replica watches Chatham, uggs Wolfe, iphone case and north face outlet Clive, iphone 6s case we tiffany jewelry fill sac lancel the replica watches forefront canada goose jackets of thomas sabo our cheap oakley sunglasses picture iphone 6 cases with abercrombie clubs longchamp outlet online and polo ralph lauren coffee-houses, oakley vault with nike free the marc jacobs graces air jordan shoes of rolex replica watches Chesterfield ugg boots and christian louboutin shoes Horace ugg outlet Walpole, michael kors bags the vans shoes beauties cheap uggs of iphone 6s plus case Gainsborough michael kors outlet online sale and oakley Romney, ralph lauren outlet or air max the air max masterpieces celine handbags of polo ralph lauren outlet Sheraton lululemon canada and jordan xx9 Adam. reebok outlet But thomas sabo uk each wedding dresses generalization, lacoste pas cher as nike huarache we uggs on sale make coach factory outlet it, michael kors outlet online seems scarpe hogan more valentino shoes imperfect ray ban uk and new balance unfair; lululemon outlet and nike blazer pas cher partly true religion jeans because ugg australia Carlyle uggs abused michael kors handbags it polo ralph lauren outlet so air max 2015 unmercifully, jordan 3 this nike roshe run uk century oakley sunglasses cheap has longchamp outlet online in ralph lauren outlet online the moncler outlet last guess pas cher fifty hollister pas cher years doudoune canada goose received nike roshe run ample sac louis vuitton pas cher justice christian louboutin outlet from cheap ugg boots many jordan 11 of louboutin our mulberry handbags ablest michael kors canada writers.


Difficult mulberry outlet indeed louis vuitton then nike air max it giuseppe zanotti must iphone 6s plus cases seem prada shoes to kate spade outlet give lancel pas cher adequate lululemon outlet canada expression jordan 5 to louis vuitton outlet online the michael kors bags life michael kors outlet of hollister a ugg boots clearance century ghd hair straighteners like links of london the ferragamo shoes nineteenth, louis vuitton outlet so nike free pas cher swift, mulberry bags so air jordan pas cher restless, ralph lauren polo so oakley many-sided, barbour jackets so north face uk full p90x of oakley sunglasses wholesale familiar uggs outlet personages, air jordans and polo ralph lauren uk of longchamp outlet conflicts ugg outlet which michael kors uk have christian louboutin hardly north face yet oakley outlet receded cheap oakley to links of london uk a hollister distance air huarache where nike free run the uggs historian phone cases can moncler judge louis vuitton them north face outlet online aright. nike air force The hollister clothing rich ugg soldes luxuriance iphone 6 plus case of canada goose movements michael kors outlet online and soccer jerseys of cheap ugg boots outlet individual tory burch characters cheap jordans chokes ugg boots clearance our lancel path; louis vuitton bags it lunette ray ban pas cher is abercrombie and fitch a ugg soldes labyrinth polo ralph lauren in jimmy choo outlet which longchamp soldes one canada goose may converse pas cher well longchamp lose longchamp pas cher one’s michael kors outlet way lululemon outlet online and nike roshe fail coach factory to michael kors see chaussures louboutin the nike air max 2015 wood longchamp for iphone 6 case the moncler jackets trees.


The longchamp scientist ray ban sunglasses would burberry pas cher be new balance shoes protesting north face jackets (all ralph lauren this coach outlet time) doke gabbana that nike trainers this juicy couture is michael kors outlet online sale a michael kors handbags very hollister canada superficial michael kors handbags aspect ugg boots of coach purses the michael kors outlet online matter. michael kors He uggs would jordan future recast moncler outlet our oakley sale framework nike air max 2015 for moncler outlet us hermes bags and michael kors outlet online sale teach moncler us true religion outlet to hollister follow louboutin out converse the polo ralph lauren course jimmy choo shoes of cheap nfl jerseys our jordan shoes history air jordan 11 through lululemon the michael kors outlet development iphone 5s cases of oakley sunglasses mathematics, ray ban outlet physics, ipad mini cases and louboutin pas cher biology, louis vuitton outlet stores to abercrombie and fitch pass ugg boots from montre homme Newton christian louboutin to michael kors outlet Harvey, hogan and moncler from true religion jeans Watt canada goose to coach bags Darwin, ugg boots and michael kors in ugg the nike roshe run relation mac cosmetics of burberry factory outlet these true religion outlet sciences montre femme to louis vuitton one chi flat iron another polo lacoste pas cher to tn pas cher find coach outlet store the ray ban clue pandora jewelry to longchamp outlet man’s coach outlet steady air max progress.

moncler pas cher ferragamo belts lululemon cheap oakley sunglasses new balance pas cher louis vuitton outlet online ralph lauren uk ugg hollister birkin bag oakley sunglasses cheap nike free insanity workout prada outlet mulberry timberland boots true religion outlet canada goose jackets nike factory outlet pandora charms vanessa bruno pas cher retro jordans sac guess vanessa bruno air jordan retro uggs nike air max asics shoes ralph lauren outlet coach outlet louis vuitton uk jordan 4 true religion jeans herve leger michael kors purses north face jackets doke gabbana outlet jordans gucci handbags fake oakleys ugg uk burberry outlet online hogan outlet true religion outlet s6 case louis vuitton michael kors outlet canada air max 2015 roshe run pas cher polo outlet uggs canada nike air max uk nike free run longchamp pliage tiffany and co gucci shoes the north face michaelkors-outlet-store michael kors outlet ray ban oakley sunglasses hermes handbags oakley vault moncler jackets mont blanc kate spade michael kors handbags clearance michael kors ralph lauren outlet rolex watches uggs nfl jerseys louboutin shoes louis vuitton outlet louboutin uk ray ban sunglasses air jordan sac michael kors nike free run canada goose outlet beats headphones air max timberland north face ray ban sunglasses outlet jordan 1 jordan pas cher ugg pas cher replica watches uk sac longchamp pas cher moncler outlet louboutin outlet oakleysunglasses.us.com michael jordan shoes nike roshe run fake rolex ray ban pas cher nike tn pas cher doke & gabbana cheap oakley sunglasses gucci bags iphone 6s cases moncler sito ufficiale vans barbour hermes baseball bats hollister uk uggs outlet cheap sunglasses abercrombie and fitch tory burch outlet online abercrombie and fitch uk burberry michael kors ugg louis vuitton oakley sunglasses outlet jordan 6 longchamp outlet online canada goose uggs outlet oakley sunglasses polo ralph lauren outlet online nike trainers uk moncler s5 cases ugg outlet prada handbags nike air max uk canada goose p90x3 gucci outlet louis vuitton canada goose outlet burberry handbags soccer shoes coach handbags michael kors michael kors timberland pas cher true religion jeans karen millen coach outlet store online montre pas cher polo lacoste longchamp ugg uggs on sale gucci belts iphone 6 plus cases asics running shoes north face pas cher polo ralph lauren outlet louboutin shoes barbour jackets north face outlet sac louis vuitton instyler ionic styler ralph lauren canada goose christian louboutin shoes jordans for sale air jordan hollister ugg boots uk rolex replica louboutin swarovski uk sac hermes kate spade handbags gucci outlet online ugg boots 5c cases nike roshe tory burch outlet hermes pas cher coach outlet store online cheap nike shoes p90x workout longchamp uk louboutin celine bags karen millen uk louis vuitton sac vanessa bruno michael kors outlet rolex watches for sale longchamp pas cher louis vuitton handbags uggs outlet oakley vault ray ban nike air max burberry sale oakley vault burberry moncler uk bottes ugg pas cher


โดย : clibin009    ไอพี : 106.184.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 16:52:04

  ข้อความ :

     to purchase the reserved shoes at the location stated in the drawing. Participants will not be able to transfer nike air huarache their eligibility to others..com accounts are not eligible to participate.Le MTM nike roshe run Pack de Jordan Brand a enfin ��t�� r��v��l�� au grand public, ce pack nike free flyknit 4.0 nike free flyknit 3.0 MTM est le r��sultat de l��association entre Michael Jordan, Tinker Hatfield et Mark Parker. Ce MTM La d��nomination ��Essential�� chez la marque au Swoosh d��signe des mod��les aux coloris essentiels free run 5.0 pour tout addict d��un mod��le qui se respecte. Et cette Nike Air Max nike air huarache white 1 ��Whatever you get it you get it. Hopefully they even it nike huarache women out. Who knows we might get lucky. Or maybe theyll. Figure something better http://www.nikehuaracheblack.com out..Well, looks like my life long connection

โดย : louis vuitton    ไอพี : 39.115.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:07:08

  ข้อความ :

     rolex replica Rodriguez replica rolex

โดย : Bvlgari Classic    ไอพี : 125.45.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ sanykung@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์