[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp
วิธีใช้งานพิ้นฐานของโปรแกรม SAM จัดวิทยุออนไลน์ โดย : nfempp
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ของจังหวัดพะเยา โดย : nfempp
คู่มือ เว็บไซต์สำหรับอบรม กศน.ตำบล อำเภอเมืองพะเยา โดย : nfempp
โปรแกรมช่วยเหลือการทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล ( เมื่อมีปัญหา ) โดย : nfempp
คู่มือ วิธี อัพ รูปครู กศน. ตำบล โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับอบจ.พะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้การตัดผม ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

งานตามอัธยาศัย
จัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

งานตามอัธยาศัย
ประชุมการจัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

งานตามอัธยาศัย
นายวินัย แก้วเทพ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนการส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ลืมหนังสือและไม่รู้หนังสือบ้าน

งานตามอัธยาศัย
กศน. อำเภอเมืองพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
จัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ที่ลืมหนังสือและไม่รู้หนังสือบ้านห้วยลึก หมู่ที่6 ตำบลบ้านตุ่น

งานตามอัธยาศัย
กศน.ตำบลท่าวังทอง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเสริมสวย ร่วมกับโครงการ"อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่"และโครงการธรรมสัญจร/การออกตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตามแผนการขับเคลื่

งานตามอัธยาศัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาและกศน.ตำบลแม่ใส จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กเล็ก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ใส รพสต.แม่ใส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการ “อำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่”

งานตามอัธยาศัย
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง จัดกิจกรรม โครงการ "ศาสตร์พระราชากับการเรียนรู้สู่ชุมชน" พิธีเปิดโดย นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

งานตามอัธยาศัย
วันที่10 พฤษภาคม 2560 นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยานำคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชา

งานตามอัธยาศัย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยาและบุคลากรกศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 60 ณ ตลาดเพิ่มทรัพย์ อ.จุน จ.พะเยา

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเสริมสวย และ กศน.ตำบลบ้านต๋อมจัดกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยการส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเสริมสวยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า และกศน.ตำบลท่าจำปีส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานอีสปให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมและส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 ณ ลานกิจกรรมหลังเทศบาลเมืองพะเยา

งานตามอัธยาศัย
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

งานตามอัธยาศัย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านกับ กศน.อำเภอเมืองพะเยา เทิดไท้องค์เจ้าฟ้านักอ่าน

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑ / ๒๕๕๘

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมจัดกิจกรรมการประกวดโครงการค่านิยม ๑๒ ประการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์