[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)
งานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลแม่ใส ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายตำบลแม่ใส(Age Net)

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ใส ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ณ อบต.ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่นเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่นเข้าร่วมประชุมประจำเดือน อบต. บ้านตุ่น ครั้งที่ 5/2561

งานภาคีเครือข่าย
นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลแม่กา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

งานภาคีเครือข่าย
นายวินัย แก้วเทพ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลบ้านสางร่วมจัดทำเวทีที่บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 2

งานภาคีเครือข่าย
นายวุฒิภัทร เผ่าฟู คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลท่าวังทองร่วมจัดทำเวที โครงการไทยนิยม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมการส่งสริมคุณธรรมนำความรู้

งานภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทดแทน/เพิ่มเติม

งานภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการ ศส.ปชต. อำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ศส.ปชต.

งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นในโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย: เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2575)และยุทธศาสตร์ของ กอ

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองพะเยาโมเดล สำนึกรักบ้านต๋อม

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม หน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปืม

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

งานภาคีเครือข่าย
ตัวแทน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการถนนสายวัฒธรรม จ.พะเยา ครั้งที่ 1

งานภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลจำป่าหวาย ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบยั่งยืน (พะเยาโมเดล พื้นที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย)

งานภาคีเครือข่าย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมแจกสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านสางร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง

งานภาคีเครือข่าย
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์