[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นในโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย: เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2575)และยุทธศาสตร์ของ กอ

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองพะเยาโมเดล สำนึกรักบ้านต๋อม

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม หน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปืม

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

งานภาคีเครือข่าย
ตัวแทน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการถนนสายวัฒธรรม จ.พะเยา ครั้งที่ 1

งานภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลจำป่าหวาย ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบยั่งยืน (พะเยาโมเดล พื้นที่ 1 ตำบลจำป่าหวาย)

งานภาคีเครือข่าย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมแจกสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านสางร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง

งานภาคีเครือข่าย
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน. อำเภอเมืองพะเยา พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับลงทะเบียนจิตอาสา รับของพระราชทาน

งานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลแม่นาเรือ ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลแม่นาเรือ

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา จังหวัดพะเยา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อพ่อของแผ่นดิน " ณ พระเมรุมาศจำลอง(ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

งานภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมทีมครูฝึกตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม way of ljfe ณ.วัดบ้านร่องไฮและวัดบ้านใหม่ดงนครมี ม.4,5และ8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

งานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลสันป่าม่วง ร่วม โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริง

งานภาคีเครือข่าย
กศน. ตำบลแม่กา ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนและธรรมะสัญจร ณ วัดห้วยเคียน

งานภาคีเครือข่าย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาและงศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดลำปาง

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดหมู่บ้านสะอาดในโครงการแม่ปืมสะอาด เดินตามศาสตร์พระราชา

งานภาคีเครือข่าย
ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าม่วง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์