[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพรูปแบบพัฒนาอาชีพหลักสูตรวิชาการถักโครเชต์

งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพร

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน ตำบลแม่ต๋ำ ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายตำบลแม่ต๋ำ กลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูแบบพัฒนาอาชีพ วิชาการทำไม้กวาด

งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลบ้านสาง และครูอาสาสมัครตำบลบ้านสาง นิเทศกลุ่มการสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลจำป่าหวายจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการเลี้ยงเป็ด

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลเวียง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรวิชาเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำบายศรี

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลสันป่าม่วง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรวิชาบายศรี

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลท่าจำปี จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปชาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชา การทำพรมเช็ดเท้า

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่ใส จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่ใสจัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรวิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ

งานส่งเสริมอาชีพ
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.เมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจการตัดผมชาย

งานส่งเสริมอาชีพ
ครูนาตยา ทุนกุลและครูรินทร์ภศา ชัยวร ออกนิเทศกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกผักตบชวา

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดการศึกษาการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง

งานส่งเสริมอาชีพ
นางนาตยา ทุนกุล ข้าราชการครู ได้มานิเทศกลุ่มสนใจ การทำไม้กวาด


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์