[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)
งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ รุ่นที่ 1 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลท่าจำปี จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลสันป่าม่วง จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่ปืม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มวิชาการทำน้ำพริก

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองพะเยาและสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพการทำขนมไทยและสาธิตการสานตะกร้าจากทางมะพร้าว

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรวิชา การทำขนมไทย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ) 30ชม. หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า

งานส่งเสริมอาชีพ
วันที่ 22 มกราคม 2561 กศน.ตำบลท่าวังทอง จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาเสริมสวยและตัดผม ในพื้นที่บ้านหนองบึง บ้านหนองหวี และบ้านศาลา และประชาชนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานส่งเสริมอาชีพ
ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดนิทรรศกราเกี่ยวกับเกษตรและอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับเกษตรกลุ่มเป้าหมาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านสาง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลสันป่าม่วงจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทร์ หลักสูตร30ชั่วโมง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลเวียง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลท่าจำปี จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลท่าวังทอง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์

งานส่งเสริมอาชีพ
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลบ้านต๋อม จัดอาชีพกลุ่มสนใจการทำดอกไม้จันทน์ โดยมีเครือข่าย รพสต.บ้านต๋อมและเทศบาลตำบลบ้านต๋อมมาร่วมกิจกรรม ณ วัดต๋อมกลาง

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์