[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไก่และการทำอาหารแบบอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พืชสมุนไพร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือเข้า ร่วมการประเมินกลุ่มเกษตรพอเพียง ณ หมู่ที่ 9 ต.แม่ใส ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะศึกษาภาคเหนือพร้อมกับผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรพะเยาและกลุ่มเกษตรตำบลแม่ใส อำเ

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลเวียง และกศน.ตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต ตามแบบชีววิถี

งานเศรษฐกิจพอเพียง
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16

งานเศรษฐกิจพอเพียง
คณะครู กศน. อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูฝึก " โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต ณ บ้านม่อนแก้ว ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลเวียง กศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลท่าวังทองศึกษาดูงานศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสบเกี๋ยง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น และตำบลสันป่าม่วง จัดกิจกรรมโครงการ "สานต่อตามรอยพ่อ สู่วิถีพอเพียง"

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลท่าจำปี โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่กา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านต๋อม จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลท่าจำปี จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่ใส จัดกิจกรรมอบรมโครงการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่ไข่

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอบรมเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลท่าวังทอง เปิดโครงการสานตะกร้า เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์