[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 4 IP
(Show/hide IP)
งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง

งานทักษะชีวิต
ครู อาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบลบ้านใหม่จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านต๋อม จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กาารอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจการดูแลสุขภาพ”

งานทักษะชีวิต
ครู กศน.ตำบลบ้านสางและครู อาสามัคร กศน.ตำบลบ้านสาง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "ส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ"

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลเวียงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี

งานทักษะชีวิต
ครูกศน.ตำบลบ้านสางร่วมกับชาวบ้านบ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่าและหมอกควัน

งานทักษะชีวิต
ครู กศน.ตำบลท่าวังทอง ร่วมพิธีรับปริญญาผู้เชี่ยวชาญชีวิต ปัจฉิมวัย ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิต กาย สมอง ให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย การสร้างเสียงหัวเราะ และฝึกกระบวนการคิดในการตัดกระดาษโอริกามิ ทั้งมีการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมอบกล้าพันธุ์ไม้จากโค

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลสันป่าม่วง โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลท่าจำปีจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใส่ใจการดูแลสุขภาพ. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าจำปี

งานทักษะชีวิต
กศน ตำบลแม่ใสและตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาเรือ

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลแม่กาจัดโครงการกระบวนการเรียนรู้ สุขภาพดี ชีวีสดใสห่างไกลยาเสพติด ณ.วัดบ้านหนองแก้ว โดยมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กาเป็นประธาน

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านสาง และตำบลสันป่าม่วง จัดกิจกรรมโครงการ "60 วันอันตรายต่อลมหายใจให้คนพะเยา" กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายควบคุมไฟป้า และลงพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อทำแนวกันไฟ ณ บ้านม่อนแก้ว หมู่ 9 ตำบลบ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

งานทักษะชีวิต
กศน .ตำบลท่าวังทอง จัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนบ้านดอกบัว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลแม่ใส จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต)

งานทักษะชีวิต
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

งานทักษะชีวิต
โครงการอบรม ค่าย กศน.คนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก12ประการ

งานทักษะชีวิต
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยค่านิยมหลัก 12 ประการ

งานทักษะชีวิต
กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์