[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี 2561

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลท่าวังทอง จัดโครงการปรับพื้นความรู้ของนักศึกษา กศน.ตำบลท่าวังทอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ อบรมปั่นจักรยานส่งเสริมการอ่าน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรม โครงการแข่งขัน กศน.ตำบลเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านตุ่น

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ก่อนจบหลักสูตรการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชี้แจงข้อควรปฏิบัติ กฎระเบียบการเข้าทดสอบให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยาที่คาดว่าจะจบ ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูอาสมัครฯ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและการลืมหนังสือ ตำบลบ้านต๊ำ

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้สมาร์ทโฟน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์ ครูอาสาสมัครฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ลืมหนังสือตำบลจำป่าหวาย

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกระจายสื่อฯ กิจกรรมพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมปรับพื้นฐานทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายตรีภพ ปิงเมือง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้แบบรายบุคคลให้กับนักศึกษาผู้พิการ

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองพะเยาในภาคเรียนที่ 2/2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีการศึกษา 1/2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 34 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์