[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp
วิธีใช้งานพิ้นฐานของโปรแกรม SAM จัดวิทยุออนไลน์ โดย : nfempp
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ของจังหวัดพะเยา โดย : nfempp
คู่มือ เว็บไซต์สำหรับอบรม กศน.ตำบล อำเภอเมืองพะเยา โดย : nfempp
โปรแกรมช่วยเหลือการทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล ( เมื่อมีปัญหา ) โดย : nfempp
คู่มือ วิธี อัพ รูปครู กศน. ตำบล โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาพิการ ณ หมู่6 ต.สันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบ N-Net (นักศึกษาทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 34) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบ N- NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และธงชาติไทย พิธีเปิดและการบรรยายให้ความรู้ โดย นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน. อำเภอเมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองพะเยา รับชมรายการมอบนโยบายการสอนประวัติศาสตร์ไทย ตามแนวพระราชดำริ ทางสถานนีวิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ช่อง ETV

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต"กศน.อำเภอเมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยศรัทธาไหว้พระ 9 วัด ของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรพิธีการทางลูกเสือ การสวนสนาม การบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ครูประจำกลุ่ม กศน. ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ปีการศึกษา 1/2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาดูงาน ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีการศึกษา 2/2559

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา มอบใบระเบียนผลการเรียน ให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการ ศูนย์การเรียนค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา และมณฑลทหารบกที่ 34 เข้ารับการนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 จากคณะกรรมการจากสำนักงานทหารพัฒนา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ อบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองพะเยา " เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 69/พย.8

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ตำบลเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์