[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
งานทักษะชีวิต
ครู กศน.ตำบลท่าวังทอง ร่วมพิธีรับปริญญาผู้เชี่ยวชาญชีวิต ปัจฉิมวัย ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และกศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูอาสมัครฯ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือและการลืมหนังสือ ตำบลบ้านต๊ำ

งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นในโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย: เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2575)และยุทธศาสตร์ของ กอ

งานบรรยายสมาร์ทโฟน
นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู กศน.อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องในโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

กิจกรรมของเรา
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้สมาร์ทโฟน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการเมืองพะเยาโมเดล สำนึกรักบ้านต๋อม

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์ ครูอาสาสมัครฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ลืมหนังสือตำบลจำป่าหวาย

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลแม่ปืม หน่วยงานราชการ ตัวแทนผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปืม

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกระจายสื่อฯ กิจกรรมพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

งานตามอัธยาศัย
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ครู กศน. ตำบลสันป่าม่วง และครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันป่าม่วง

งานภาคีเครือข่าย
ตัวแทน ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมโครงการถนนสายวัฒธรรม จ.พะเยา ครั้งที่ 1

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมปรับพื้นฐานทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานบรรยายสมาร์ทโฟน
ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยครู กศน.เมืองพะเยา เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาความรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICT ( การใช้สมาร์ทโฟน) ของนักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

กิจกรรมของเรา
ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา และคณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์