[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp
วิธีใช้งานพิ้นฐานของโปรแกรม SAM จัดวิทยุออนไลน์ โดย : nfempp
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ของจังหวัดพะเยา โดย : nfempp
คู่มือ เว็บไซต์สำหรับอบรม กศน.ตำบล อำเภอเมืองพะเยา โดย : nfempp
โปรแกรมช่วยเหลือการทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล ( เมื่อมีปัญหา ) โดย : nfempp
คู่มือ วิธี อัพ รูปครู กศน. ตำบล โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)
งานภาคีเครือข่าย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาและงศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดลำปาง

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาพิการ ณ หมู่6 ต.สันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กิจกรรมของเรา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของ นายกจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบ N-Net (นักศึกษาทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 34) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

งานตามอัธยาศัย
จัดกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ที่ลืมหนังสือและไม่รู้หนังสือบ้านห้วยลึก หมู่ที่6 ตำบลบ้านตุ่น

งานส่งเสริมอาชีพ
ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

กิจกรรมของเรา
ประชุมคณะครูและบุคลกร เพื่อติดตามงาน และมอบหมายภาระกิจแก่คณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา

งานบรรยายสมาร์ทโฟน
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวการศึกษาโดยเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่การพัฒนาการเรียนรู้โดยสมาร์ทโฟน ให้กับครู กศน.อำเภอนาน้อยและครูกศน.อำเภอนาหมื่น

กิจกรรมของเรา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกวดหมู่บ้านสะอาดในโครงการแม่ปืมสะอาด เดินตามศาสตร์พระราชา

งานภาคีเครือข่าย
ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ร่วมกับพัฒนาการอำเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

กิจกรรมของเรา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบรายวิชาเลือก ณ ห้องประชุมเรียนอาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
กศน.ตำบลท่าวังทอง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านและการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเสริมสวย ร่วมกับโครงการ"อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่"และโครงการธรรมสัญจร/การออกตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตามแผนการขับเคลื่

งานภาคีเครือข่าย
นายสุพล ลือจันดา ครูกศน.ตำบลท่าวังทองและนายวชิรานุวัฒน์ พัฒใหม่ ครูกศน.ตำบลบ้านใหม่ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากรการเพาะเห็ดขอนขาว และเป็นกรรมการตัดสินอาหารแกงหน่อไม้และน้ำพริกอ่อง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) ณ วัดเชียงทอง ห

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนสอบ N- NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ วัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และธงชาติไทย พิธีเปิดและการบรรยายให้ความรู้ โดย นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน. อำเภอเมืองพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 34 ครบรอบปีที่ 27

กิจกรรมของเรา
กศน.ตำบลบ้านใหม่และชาวบ้านร่วมกันปลูกไม้ผล(ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ)ต้นผักหวานป่า พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ2560 ณ สวนป่าชุมชน บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

กิจกรรมของเรา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมของเรา
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์