[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp
วิธีใช้งานพิ้นฐานของโปรแกรม SAM จัดวิทยุออนไลน์ โดย : nfempp
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ของจังหวัดพะเยา โดย : nfempp
คู่มือ เว็บไซต์สำหรับอบรม กศน.ตำบล อำเภอเมืองพะเยา โดย : nfempp
โปรแกรมช่วยเหลือการทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล ( เมื่อมีปัญหา ) โดย : nfempp
คู่มือ วิธี อัพ รูปครู กศน. ตำบล โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีการศึกษา 1/2560

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับอบจ.พะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้การตัดผม ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 34 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านสางร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง

งานภาคีเครือข่าย
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

งานตามอัธยาศัย
จัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

กิจกรรมของเรา
บุคลากร กศน. อำเภอเมืองพะเยา ศึกษาดูงาน ตามโครงการ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

งานภาคีเครือข่าย
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน. อำเภอเมืองพะเยา พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับลงทะเบียนจิตอาสา รับของพระราชทาน

งานตามอัธยาศัย
ประชุมการจัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

งานเศรษฐกิจพอเพียง
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16

งานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลแม่นาเรือ ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลแม่นาเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา จังหวัดพะเยา ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อพ่อของแผ่นดิน " ณ พระเมรุมาศจำลอง(ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ริมกว๊านพะเยา

งานภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเลี้ยงปลาหมอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอเมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-Net) ปีการศึกษา 1/2560

งานภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมทีมครูฝึกตำบลบ้านใหม่จัดกิจกรรม way of ljfe ณ.วัดบ้านร่องไฮและวัดบ้านใหม่ดงนครมี ม.4,5และ8 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

งานตามอัธยาศัย
นายวินัย แก้วเทพ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนการส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ลืมหนังสือและไม่รู้หนังสือบ้าน

งานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลสันป่าม่วง ร่วม โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริง

งานตามอัธยาศัย
กศน. อำเภอเมืองพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพะเยา


กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์