[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 4 IP
(Show/hide IP)
กิจกรรมของเรา
กศน. ตำบลแม่นาเรือ และกศน.ตำบลแม่ใส จัดโครงการอบรม Smart Oine เพื่อสร้าง Smart farmer รูปแบบการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพรูปแบบพัฒนาอาชีพหลักสูตรวิชาการถักโครเชต์

งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพร

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไก่และการทำอาหารแบบอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานทักษะชีวิต
ครู อาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบลบ้านใหม่จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใส จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พืชสมุนไพร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลบ้านต๋อม จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กาารอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจการดูแลสุขภาพ”

งานทักษะชีวิต
ครู กศน.ตำบลบ้านสางและครู อาสามัคร กศน.ตำบลบ้านสาง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "ส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ"

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน ตำบลแม่ต๋ำ ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายตำบลแม่ต๋ำ กลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูแบบพัฒนาอาชีพ วิชาการทำไม้กวาด

งานส่งเสริมอาชีพ
ครู กศน.ตำบลบ้านสาง และครูอาสาสมัครตำบลบ้านสาง นิเทศกลุ่มการสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลแม่ใส ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ณ อบต.ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานตามอัธยาศัย
ครูอาสาและครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา นำรถโมบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (การบิดลูกโป่งหรรษา)ให้กับเด็กป่วยเรื้อรังและผู้รับบริการของโรงพยาบาลพะเยา

กิจกรรมของเรา
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการ ส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การเป็น Smart Farmer กศน.ยุคไทยแลนด์ 4.0

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลจำป่าหวายจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการเลี้ยงเป็ด

กิจกรรมของเรา
นายวินัย แก้วเทพ ครูอาสาฯ ร่วมทำเวทีรอบที่ 4 ตำบลบ้านสาง บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี

กิจกรรมของเรา
กศน ตำบลแม่ใสและตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลเวียง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรวิชาเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ โลกสวยด้วยมือเรา ชาวประชาร่วมใจลดขยะในชุมชน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์