[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp
วิธีใช้งานพิ้นฐานของโปรแกรม SAM จัดวิทยุออนไลน์ โดย : nfempp
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ของจังหวัดพะเยา โดย : nfempp
คู่มือ เว็บไซต์สำหรับอบรม กศน.ตำบล อำเภอเมืองพะเยา โดย : nfempp
โปรแกรมช่วยเหลือการทำเว็บไซต์ กศน.ตำบล ( เมื่อมีปัญหา ) โดย : nfempp
คู่มือ วิธี อัพ รูปครู กศน. ตำบล โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

   
....กศน.อำเภอเมืองพะเยายินดีต้อนรับทุกท่าน....

20 พ.ย. 2560 ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป IP Address 54.161.108.158


 

นายอดิสอน ขุ่ยคำ 
ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมปลูกต้นไม้มงคล ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ณ บริเวณอาคาร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตามโครงการ ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
ด่วน!!!กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอเมืองพะเยา

กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำปีการศึกษา 1/2560
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 34 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-Net) ปีการศึกษา 1/2560
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมโครงการการจัดการเรียนรวมสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวมและการกระจายสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ตามกฎกระทรวงในจังหวัดพะเยา
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิต กาย สมอง ให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย การสร้างเสียงหัวเราะ และฝึกกระบวนการคิดในการตัดกระดาษโอริกามิ ทั้งมีการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมอบกล้าพันธุ์ไม้จากโค
กศน.ตำบลสันป่าม่วง โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
กศน.ตำบลท่าจำปีจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใส่ใจการดูแลสุขภาพ. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าจำปี
กศน ตำบลแม่ใสและตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาเรือ
คณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพบวรางกูล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณกว๊านพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดกระบวนการเรียนรู้การร้อยลูกปัด ให้กับเด็กป่วยเรื้องรังในโรงพยาบาลพะเยา
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมดิจิทัลเพื่อปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
กศน.ตำบลแม่ใสจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16
คณะครู กศน. อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูฝึก " โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต ณ บ้านม่อนแก้ว ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
กศน.ตำบลเวียง กศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลท่าวังทองศึกษาดูงานศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสบเกี๋ยง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดนิทรรศกราเกี่ยวกับเกษตรและอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับเกษตรกลุ่มเป้าหมาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทน์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลบ้านสาง
กศน.ตำบลสันป่าม่วงจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำดอกไม้จันทร์ หลักสูตร30ชั่วโมง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกับอบจ.พะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้การตัดผม ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
จัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ประชุมการจัดนิทรรศการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
นายวินัย แก้วเทพ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนการส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ลืมหนังสือและไม่รู้หนังสือบ้าน
ครู กศน.ตำบลบ้านสางร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ. กศน. อำเภอเมืองพะเยา พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับลงทะเบียนจิตอาสา รับของพระราชทาน
กศน.ตำบลแม่นาเรือ ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลแม่นาเรือ
การเลี้ยงปลาหมอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอเมืองพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ EGA Smart Box และระบบ video conference
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาวิทยากร ICT ภายใต้ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ

 

  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์