[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)

   
....กศน.อำเภอเมืองพะเยายินดีต้อนรับทุกท่าน....

20 ม.ค. 2562 ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป IP Address 54.234.114.202


 

นายอดิสอน ขุ่ยคำ 
ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
ด่วน!!!!!กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.อำเภอเมืองพะเยา สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดโครงการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักศึกษา กศน อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี 2561
กศน.ตำบลท่าวังทอง จัดโครงการปรับพื้นความรู้ของนักศึกษา กศน.ตำบลท่าวังทอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลฝายกวาง
ครู อาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบลบ้านใหม่จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพ
กศน.ตำบลบ้านต๋อม จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “กาารอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจการดูแลสุขภาพ”
ครู กศน.ตำบลบ้านสางและครู อาสามัคร กศน.ตำบลบ้านสาง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "ส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ"
กศน.ตำบลแม่ใส จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ โลกสวยด้วยมือเรา ชาวประชาร่วมใจลดขยะในชุมชน
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชน
กศน.ตำบลแม่ปืม และกศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
กศน. ตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงไก่และการทำอาหารแบบอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง พืชสมุนไพร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือเข้า ร่วมการประเมินกลุ่มเกษตรพอเพียง ณ หมู่ที่ 9 ต.แม่ใส ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะศึกษาภาคเหนือพร้อมกับผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรพะเยาและกลุ่มเกษตรตำบลแม่ใส อำเ
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลเวียง และกศน.ตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต ตามแบบชีววิถี
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพรูปแบบพัฒนาอาชีพหลักสูตรวิชาการถักโครเชต์
ครู กศน.ตำบลแม่ปืม นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำสบู่สมุนไพร
กศน ตำบลแม่ต๋ำ ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายตำบลแม่ต๋ำ กลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทย
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูแบบพัฒนาอาชีพ วิชาการทำไม้กวาด
ครูอาสาและครู กศน.ตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา นำรถโมบาย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (การบิดลูกโป่งหรรษา)ให้กับเด็กป่วยเรื้อรังและผู้รับบริการของโรงพยาบาลพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย (สำหรับญาติผู้ป่วย) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (ผู้ป่วย)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา คณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และกศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กศน.ตำบลแม่ใส ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายตำบลแม่ใส(Age Net)
ครู กศน.ตำบลแม่ใส ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน ณ อบต.ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่นเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ครู กศน.ตำบลบ้านตุ่นเข้าร่วมประชุมประจำเดือน อบต. บ้านตุ่น ครั้งที่ 5/2561
การเลี้ยงปลาหมอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอเมืองพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ EGA Smart Box และระบบ video conference
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาวิทยากร ICT ภายใต้ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ

 

  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์