[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)

   
....กศน.อำเภอเมืองพะเยายินดีต้อนรับทุกท่าน....

21 พ.ค. 2561 ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป IP Address 54.224.151.24


 

นายอดิสอน ขุ่ยคำ 
ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!!!!กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”
กศน.อำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมปลูกต้นไม้มงคล ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ณ บริเวณอาคาร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตามโครงการ ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ

กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการ อบรมปั่นจักรยานส่งเสริมการอ่าน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรม โครงการแข่งขัน กศน.ตำบลเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านตุ่น
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ก่อนจบหลักสูตรการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลเวียงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี
ครูกศน.ตำบลบ้านสางร่วมกับชาวบ้านบ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่าและหมอกควัน
ครู กศน.ตำบลท่าวังทอง ร่วมพิธีรับปริญญาผู้เชี่ยวชาญชีวิต ปัจฉิมวัย ณ วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพจิต กาย สมอง ให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกาย การสร้างเสียงหัวเราะ และฝึกกระบวนการคิดในการตัดกระดาษโอริกามิ ทั้งมีการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงมอบกล้าพันธุ์ไม้จากโค
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชน
กศน.ตำบลแม่ปืม และกศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
2561 กศน.ตำบลบ้านตุ่นจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน" ให้กับประชาชน
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือเข้า ร่วมการประเมินกลุ่มเกษตรพอเพียง ณ หมู่ที่ 9 ต.แม่ใส ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะศึกษาภาคเหนือพร้อมกับผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรพะเยาและกลุ่มเกษตรตำบลแม่ใส อำเ
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลเวียง และกศน.ตำบลแม่ต๋ำ จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต ตามแบบชีววิถี
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ร่วมกับคณะทำงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลบ้านใหม่ ร่วมต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16
คณะครู กศน. อำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูฝึก " โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต" ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา
นายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.เมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจการตัดผมชาย
ครูนาตยา ทุนกุลและครูรินทร์ภศา ชัยวร ออกนิเทศกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกผักตบชวา
กศน.ตำบลบ้านตุ่น จัดการศึกษาการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
นางนาตยา ทุนกุล ข้าราชการครู ได้มานิเทศกลุ่มสนใจ การทำไม้กวาด
กศน.อำเภอเมืองพะเยา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย (สำหรับญาติผู้ป่วย) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (ผู้ป่วย)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา คณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และกศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ครู กศน. ตำบลสันป่าม่วง และครู กศน.ตำบลบ้านตุ่น ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันป่าม่วง
นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลแม่กา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นายวินัย แก้วเทพ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลบ้านสางร่วมจัดทำเวทีที่บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 2
นายวุฒิภัทร เผ่าฟู คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลท่าวังทองร่วมจัดทำเวที โครงการไทยนิยม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมการส่งสริมคุณธรรมนำความรู้
การเลี้ยงปลาหมอ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน อำเภอเมืองพะเยา
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอบผ่านระบบ EGA Smart Box และระบบ video conference
กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาวิทยากร ICT ภายใต้ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติฯ

 

  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์