[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
บริบทกศน.ตำบล  
 

 

 ข้อมูลทั่วไปตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

สภาพทั่วไปของกศน.ตำบลบ้านต๋อม

 

 

 

 

๑. ชื่อสถานศึกษา         ศูนย์ กศน.ตำบลบ้านต๋อม

๒. ที่ตั้ง/การติดต่อ        วัดต๋อมกลาง หมู่ ๔   ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา

    จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐

    โทรศัพท์  ๐-๕๔๘๘-๗๐๖๕  โทรสาร  ๐-๕๔๘๘-๗๐๖๓

    E-mail  nfempp@ hotmail.comWebsite     www.nfempp.com

๓. สังกัด         สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

 

 

 

ตำบลบ้านต๋อมมีพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน มีการตั้งหมู่บ้านแยกเป็นสองฝั่งลำน้ำอิง คือส่วนหนึ่งจะตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของลำน้ำอิง (กว๊านพะเยา) คือ หมู่ที่ ๑,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ และอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตก คือ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐

จากประวัติของการตั้งถิ่นฐานเดิมทีสภาพพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมจะเป็นป่าทั้งหมด ประกอบไปด้วยป่าตะเคียน ไม้ไผ่ ต้นงิ้ว(นุ่น) ต้นห้า (หว้า) และต้นไม้อื่นๆ  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มจะมีแม่น้ำไหลผ่านคือ น้ำแม่ต๋อม,น้ำแม่อิง  ได้มีผู้คนอพยพมาจากที่ต่างๆ เช่น ลำปาง น่าน เชียงราย  เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมีหมู่บ้านสันป่างิ้ว บ้านสันต้นผึ้ง เป็นหมู่บ้านที่ได้ก่อตั้งเริ่มแรก     โดยมีสองพี่น้องอพยพมาจากจังหวัดน่าน ชื่อ ท้าวชัยยะสนและท้าวชัยยะแสน ได้มาอยู่อาศัย ทำไร่ทำสวนและเลี้ยงวัว ควาย เพื่อเลี้ยงครอบครัว โดยบริเวณที่อาศัยนั้นเป็นพื้นที่สันดอนมีอยู่สองสันดอน คือ สันป่างิ้วและสันต้นผึ้ง ซึ่งได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านคือ บ้านสันป่างิ้ว และสันต้นผึ้ง  จากนั้นมีชาวบ้านจากที่อื่นๆ ได้อพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้น  จึงได้มีการขยายอาณาเขตไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆ เช่น ชาวบ้านที่อพยพมาจากลำปาง(เขรางนคร)ได้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลำเหมืองร่องอ้อ ซึ่งเป็นลำเหมืองที่ผ่านมาจากลำน้ำแม่ต๋อมลงสู่บวกป่าอ้อและบวกสันหนองเหนียว ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านชื่อว่าบ้านร่องอ้อ  ต่อมาชาวบ้านที่สร้างบ้านได้นำดินจากสันหนองเหนียวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านมาเผาเพื่อทำเป็นกระเบื้องมุงหลังคาบ้าน ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อของหมู่บ้านใหม่จากบ้านร่องอ้อเป็นบ้านสันหนองเหนียว ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านนี้ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของตำบลบ้านต๋อม เป็นวัดที่ได้ก่อสร้างขึ้นก่อนวัดพระเจ้าตนหลวง (วัดศรีโคมคำ)      นอกนั้นชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งได้ไปตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินอยู่บริเวณใกล้กับลำน้ำแม่ต๋อม และได้ตั้งหมู่บ้านชื่อบ้านต๋อมกลาง จากนั้นได้มีชาวบ้านนำโดย ปู่แสนธิ,ปู่แสนตุ๊,ท้าวเกตุ,ท้าวซิ และปู่คำหงอก เป็นหัวหน้าได้นำชาวบ้านส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกของบ้านต๋อมกลาง โดยตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่เรียกว่า บ้านต๋อมดง  และชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งได้ไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินบริเวณราบลุ่มน้ำร่องไผ่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลำนำอิง (กว๊านพะเยา)  ซึ่งบริเวณนี้มีลำเหมืองร่องไผ่ไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่ลำน้ำแม่อิง  ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านร่องไผ่  นอกจากนั้นแล้วชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนำโดยพ่อแจ้แก้วก๋า,แม่อุ้ยผิ้นคำลือและพ่อขุนเดชใจหาญได้แยกตัวจากครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านสันป่างิ้วมาตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากิน อยู่อีกฟากทิศตะวันออกของลำน้ำอิง ซึ่งบริเวณนั้นจะมีลำน้ำซึ่งมีต้นห้า(หว้า) ออกตลอดแนวลำน้ำ  ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าลำน้ำร่องห้า  ด้วยบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีชาวบ้านในที่ต่างๆได้มาอาศัยเพิ่มขึ้นและได้ตั้งชื่อบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นว่า บ้านร่องห้า

 

จากที่มีชาวบ้านหลายพื้นที่ หลายเผ่าพันธุ์  ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากิน มีความผูกพันธ์  มีประเพณี วัฒนธรรมที่เหมือนกัน และมาอยู่รวมตัวกันเยอะๆ ซึ่งภาษาเมืองเหนือเรียกว่า ต๋อม   อีกทั้งบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในตำบลบางส่วนมีลำน้ำแม่ต๋อมเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ประโยชน์ในการทำมาหากิน ทำการเกษตรของชาวบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล บ้านต๋อมซึ่งได้เรียกขานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 


  
กศน.ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา