[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
บริบทกศน.ตำบลบ้านสาง  
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านสาง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

1.1  ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร

 1.2 พื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านสางมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.80 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยและการเกษตร ประมาณ 5,929 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

·         ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง

·         ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลบ้านตุ่น    อำเภอเมือง

·         ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  กว๊านพะเยา

·         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลบ้านตุ่น  ตำบลสันป่าม่วง

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านสาง มีพื้นที่ทั้งหมด 14,875 ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พื้นที่การเกษตร 3,431 ไร่ (พื้นที่นา 2,989.75 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 296.75 ไร่) พื้นที่ป่า 8,946 ไร่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการทำการเกษตรกรรมอื่นๆ รวมทั้งการประมงน้ำจืดในบริเวณกว๊านพะเยา

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

·         ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือนเมษายน

·         ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคม

·         ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม

ตำบลบ้านสาง มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม หมู่บ้าน

โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย

หมู่ที่  1  บ้านสางใต้

หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ

    หมู่ที่  3  บ้านสันเวียงใหม่

  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง

หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต้

หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ

หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก

หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว


  
กศน.ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887061
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา