[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  

 เริ่มนับ 23 / ต.ค. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
บริบทกศน.ตำบลบ้านใหม่  
 

 ชื่อ  กศน. ตำบลบ้านใหม่

ที่ตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้น 2  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านเหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Website  : www.banmai.nfempy.com

 สังกัด :ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติของ กศน.ตำบลบ้านใหม่  ศูนย์การเรียนชุมชน

กศนตำบลบ้านใหม่  เดิมได้ขอใช้ส่วนหนึ่งในอาคารหอประชุมของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  แต่เนื่องจากไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนมา ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านใหม่ แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลบ้านใหม่  ดังนั้นทาง กศน.เมืองพะเยาและคณะกรรมการ กศน.ตำบลบ้านใหม่ รวมทั้งองค์กรนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษา จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อขอใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2550 และขออนุญาตใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จนถึงปัจจุบัน ได้มาจัดตั้งอยู่ ณ ศูนย์เด็กเล็กเก่าบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านใหม่หมู่ 7 บ้านเหยี่ยน ตำบลบ้านใหม่ และได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น  กศน.ตำบลบ้านใหม่  ศูนย์การเรียนชุมชน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 2 คนคือ นายธเนศ ปุณวิจิตร ครูศูนย์การเรียนชุมชน ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านใหม่ และนายอำนวย ขยันขายครูอาสาสมัคร  กศน.ตำบลบ้านใหม่  กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 


  
กศน.ตำบลบ้านใหม่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา